AB FCP I - Emerging Markets Growth
Stopa zwrotu(1D)-0,93% 
Stopa zwrotu(12M)9,23% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach Portfel inwestuje głównie w akcje emitentów znajdujących się w krajach rynków wschodzących. Portfel dąży do inwestowania w papiery wartościowe mające potencjał osiągnięcia ponadprzeciętnego wzrostu zysków.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,70 %
Powrót do listy funduszy