AB SICAV I - American Growth
Stopa zwrotu(1D)0,12% 
Stopa zwrotu(12M)33,89% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% i nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek utworzonych lub prowadzących znaczącą działalność gospodarczą na terenie USA. Manager inwestycji budować będzie stosunkowo skoncentrowany portfel papierów wartościowych spółek o dużej kapitalizacji (zazwyczaj 40-60 spółek), charakteryzujące się wysoką jakością i znakomitymi właściwościami w zakresie długoterminowego wzrostu. Portfel może być narażony na ryzyko związane z dowolną walutą

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - American Growth Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy