AB SICAV I - Eurozone Equity
Stopa zwrotu(1D)0,62% 
Stopa zwrotu(12M)11,57% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80%, ale nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek zorganizowane lub prowadzące istotną działalność gospodarczą w strefie euro. Spółki te mogą cechować się dowolną kapitalizacją rynkową i branżą. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55 %
Powrót do listy funduszy