AB SICAV I - Eurozone Equity
Stopa zwrotu(1D)0,37% 
Stopa zwrotu(12M)14,10% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80%, ale nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek zorganizowane lub prowadzące istotną działalność gospodarczą w strefie euro. Spółki te mogą cechować się dowolną kapitalizacją rynkową i branżą. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,55 %
Powrót do listy funduszy