AB SICAV I - India Growth
Stopa zwrotu(1D)-0,78% 
Stopa zwrotu(12M)27,52% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% i nie mniej, niż dwie trzecie swoich aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek, którzy są zorganizowani lub prowadzą znaczącą część działalności w Indiach. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - India Growth Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,75 %
Powrót do listy funduszy