AB SICAV I - International Technology
Stopa zwrotu(1D)-0,36% 
Stopa zwrotu(12M)-26,06% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz dąży do zwiększenia wartości inwestycji w czasie poprzez wzrost kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje co najmniej 80% i nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek, które według przewidywań będą czerpać korzyści z postępu technologicznego i innowacji. Spółki te mogą mieć dowolną kapitalizację rynkową i pochodzić z dowolnego kraju, w tym z rynków wschodzących. Manager Inwestycji stara się wybierać papiery wartościowe, które jego zdaniem oferują ponadprzeciętną charakterystykę długoterminowego wzrostu. Fundusz może mieć ekspozycję na dowolną walutę. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka) i efektywnego zarządzania portfelem.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - International Technology Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy