AB SICAV I - International Technology
Stopa zwrotu(1D)-1,69% 
Stopa zwrotu(12M)38,52% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel zazwyczaj inwestuje co najmniej 80%, ale nie mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek, od których oczekuje się zysków z postępu technologicznego i innowacji. Spółki te mogą cechować się dowolną kapitalizacją rynkową i pochodzić z każdego kraju, włączając w to kraje rynków wschodzących. Portfel może być narażony na działanie dowolnej waluty. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - International Technology Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,00 %
Powrót do listy funduszy