AB SICAV I - Low Volatility Equity
Stopa zwrotu(1D)0,07% 
Stopa zwrotu(12M)20,40% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

W normalnych warunkach rynkowych Portfel inwestuje zazwyczaj w kapitałowe papiery wartościowe spółek, które cechuje zorganizowanie, prowadzenie znaczącej działalności gospodarczej w krajach rozwiniętych i na rynkach wschodzących, oraz które zdaniem Zarządzającego Inwestycjami charakteryzują się niższą zmiennością. Spółki te mogą cechować się dowolną kapitalizacją rynkową i branżą. Portfel może być narażony na działanie dowolnej waluty

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy