AB SICAV I - Low Volatility Equity
Stopa zwrotu(1D)0,38% 
Stopa zwrotu(12M)-3,05% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Cel inwestycyjny Fundusz stara się z czasem zwiększyć wartość inwestycji poprzez wzrost kapitału. Polityka inwestycyjna W normalnych warunkach rynkowych Fundusz zazwyczaj inwestuje w udziałowe papiery wartościowe spółek, które są zorganizowane lub prowadzą znaczną część działalności w krajach rozwiniętych, a także na rynkach wschodzących, które według Managera Inwestycji charakteryzują się mniejszą zmiennością. Spółki te mogą mieć dowolną kapitalizację rynkową i działać w dowolnej branży. Manager Inwestycji stara się wybierać papiery wartościowe, które jego zdaniem są wysokiej jakości, charakteryzują się niską zmiennością i rozsądną wyceną oraz oferują atrakcyjne zyski dla akcjonariuszy. Fundusz może mieć ekspozycję na dowolną walutę. Fundusz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia (redukcji ryzyka), efektywnego zarządzania portfelem oraz w innych celach inwestycyjnych.

Informacje

Pełna nazwa funduszu AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A PLN H
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy