Fidelity Asian Bond Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,24% 
Stopa zwrotu(12M)

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w sklasyfikowane na poziome inwestycyjnym obligacje emitentów, którzy główną część swojej działalności prowadzą w Azji. Ten region obejmuje kraje zaliczane do rynków wschodzących. Fundusz inwestuje mniej niż 30% swoich wszystkich aktywów netto w obligacje hybrydowe i warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos), przy czym mniej niż 20% wszystkich aktywów netto w warunkowo zamienne papiery wartościowe (CoCos). Fundusz może inwestować w obligacje emitowane przez rządy, spółki i inne instytucje

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Asian Bond Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz dłużny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy