Fidelity Future Connectivity Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,19% 
Stopa zwrotu(12M)

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek z całego świata. Inwestycje będą związane z rynkiem łączności i będą dotyczyć między innymi spółek prowadzących działalność w zakresie wdrażania technologii sieci komórkowych, projektów infrastrukturalnych związanych z łącznością internetową (zarówno przewodową, jak i bezprzewodową), opracowywania, przesyłania strumieniowego (streaming) i konsumpcji treści, handlu realizowanego za pośrednictwem urządzeń mobilnych, łączności internetowej z urządzeniami fizycznymi i przedmiotami codziennego użytku oraz pojazdami autonomicznymi.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy