Fidelity Sus. Fut. Connectiv. Fund
Stopa zwrotu(1D)0,02% 
Stopa zwrotu(12M)11,72% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek z całego świata, w tym na rynkach wschodzących, które są związane z rynkiem łączności (aktywatorzy, sieci i beneficjenci komunikacji nowej generacji). Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność w zakresie wdrażania sieci komórkowych, sieci przewodowych, infrastruktury internetowej, produkcji treści online. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnej ocenie aspektów w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów o poprawiających się aspektach ESG. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie). Dziesięć największych inwestycji funduszu może stanowić 50% jego aktywów, co będzie skutkować koncentracja portfela

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy