Fidelity Sus. Fut. Connectiv. Fund
Stopa zwrotu(1D)1,00% 
Stopa zwrotu(12M)18,34% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek z całego świata, w tym na rynkach wschodzących, które są związane z rynkiem łączności (aktywatorzy, sieci i beneficjenci komunikacji nowej generacji). Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność w zakresie wdrażania sieci komórkowych, sieci przewodowych, infrastruktury internetowej, produkcji treści online. Fundusz może dodatkowo także inwestować w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnej ocenie aspektów w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów o poprawiających się aspektach ESG. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów (bezpośrednio i/lub pośrednio) w chińskie akcje typu A i B (łącznie). Dziesięć największych inwestycji funduszu może stanowić 50% jego aktywów, co będzie skutkować koncentracja portfela

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Future Connectivity Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy