Fidelity Sustainable Demographics Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,20% 
Stopa zwrotu(12M)15,25% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie. Celem funduszu jest inwestowanie w spółki, które mogą zyskać na zmianach demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na coraz większej średniej długości życia, rosnącej klasie średniej i wzroście liczebności populacji. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów, których aspekty ESG ulegają poprawie. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy