Fidelity Sustainable Demographics Fund
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)11,90% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w akcje spółek na całym świecie. Celem funduszu jest inwestowanie w spółki, które mogą zyskać na zmianach demograficznych. Inwestycje obejmują między innymi spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści, bazując na coraz większej średniej długości życia, rosnącej klasie średniej i wzroście liczebności populacji. Fundusz może również inwestować dodatkowo w instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz inwestuje co najmniej 70% swoich aktywów w papiery wartościowe emitentów o korzystnych aspektach z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) oraz do 30% w papiery wartościowe emitentów, których aspekty ESG ulegają poprawie. Fundusz może inwestować poniżej 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund A-ACC-PLN (hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy