Fidelity Global Demographics Fund
Stopa zwrotu(1D)0,00% 
Stopa zwrotu(12M)

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz będzie inwestować co najmniej 70% środków w akcje spółek z całego świata, które mogą zyskać na zmianach demograficznych. Inwestycje obejmą spółki z branży opieki zdrowotnej i dóbr konsumenckich, które osiągają korzyści z rosnącej średniej długości życia w starzejących się społeczeństwach oraz ze zjawiska bogacenia się społeczeństw na rynkach wschodzących. Fundusz może inwestować mniej niż 30% swoich aktywów na rynkach wschodzących. n Fundusz zainwestuje co najmniej 50% swoich aktywów netto w akcje spółek o zrównoważonym charakterze

Informacje

Pełna nazwa funduszu Fidelity Funds Global Demographics Fund A-ACC-PLN (PLN/USD hedged)
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 1,50 %
Powrót do listy funduszy