Franklin U.S. Opportunities Fund
Stopa zwrotu(1D)0,12% 
Stopa zwrotu(12M)44,20% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne i prywatne inwestycje w akcje publiczne oraz akwizycyjne spółki specjalnego przeznaczenia (w każdym przypadku do 5% aktywów Funduszu).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin U.S. Opportunities Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,70 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy