Franklin U.S. Opportunities Fund
Stopa zwrotu(1D)-1,39% 
Stopa zwrotu(12M)-23,12% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe i podobne instrumenty emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. Zespół inwestycyjny skupia się na spółkach wysokiej jakości, które według niego posiadają wyjątkowy potencjał szybkiego i zrównoważonego wzrostu. Benchmarki wykorzystywane są do porównywania wyników. Russell 3000 Growth Index uznawany jest za podstawowy benchmark Funduszu, ponieważ obejmuje wzrostowe papiery wartościowe, co jest zbieżne z koncentracją zarządzającego Funduszem na wzrostowych papierach wartościowych. Wykorzystywane mogą być także wyniki indeksu S&P 500 Index, który jest uznawany za barometr rynku akcji w Stanach Zjednoczonych. Choć zarządzający inwestycjami ma pełną swobodę aktywnego zarządzania portfelem Funduszu i może inwestować w spółki, które nie są reprezentowane w benchmarkach, zgodnie z własnym uznaniem, wyniki Funduszu mogą być od czasu do czasu bardzo zbliżone do wyników tych benchmarków

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin U.S. Opportunities Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 0,70 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy