Franklin Global Fundam. Strat. Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,99% 
Stopa zwrotu(12M)-16,33% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki, które są liderami innowacji, wykorzystują nowe technologie, wyróżniają się najwyższą jakością zarządzania i korzystają z nowych warunków w ich branżach w dynamicznie zmieniających się globalnych warunkach gospodarczych z różnych krajów, w tym z rynków wschodzących dłużne papiery wartościowe o dowolnym ratingu (włącznie z papierami o niskim ratingu lub ratingu niższym niż inwestycyjny) emitowane przez rządy, jednostki rządowe i przedsiębiorstwa z siedzibą w dowolnym kraju. Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: zamienne papiery wartościowe oraz do 5% aktywów Funduszu w warunkowe zamienne papiery wartościowe instrumenty pochodne do celów zabezpieczających, efektywnego zarządzania portfelem i/lub celów inwestycyjnych jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych (do 10% aktywów) papiery wartościowe zabezpieczone spłatami kredytów hipotecznych (MBS) i aktywami (ABS) (do 10% aktywów) aktywa z Chin kontynentalnych za pośrednictwem Bond Connect lub bezpośrednio (do 30% aktywów) Zespół inwestycyjny stara się dzielić równo aktywa Funduszu między cztery różne strategie inwestycyjne: dwie polegające na poszukiwaniu na całym świecie kapitałowych papierów wartościowych (reprezentujące ok. 60% aktywów) i dwie skoncentrowane na dłużnych papierach wartościowych z całego świata (reprezentujące ok. 40% aktywów).

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz mieszany
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy