Templeton Frontier Markets Fund
Stopa zwrotu(1D)0,17% 
Stopa zwrotu(12M)-6,66% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki mające siedzibę lub prowadzące znaczącą część działalności gospodarczej na nowych rynkach wschodzących („frontier markets”). Fundusz może inwestować w mniejszym zakresie w: kapitałowe, powiązane z kapitałem albo dłużne papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości przedsiębiorstwa z różnych krajów instrumenty pochodne dla celów zabezpieczenia oraz efektywnego zarządzania portfelem Zespół inwestycyjny korzysta z globalnych analiz koncentrując się na identyfikacji przedsiębiorstw na rynkach granicznych, które w jego ocenie zostały pominięte przez innych inwestorów, a które oferują potencjał wzrostu wartości w długim terminie. Benchmarkiem Funduszu jest łączony indeks MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Templeton Frontier Markets Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,60 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy