Franklin Natural Resources Fund
Stopa zwrotu(1D)-0,95% 
Stopa zwrotu(12M)16,78% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki zaangażowane w działalność w obszarze surowców naturalnych i w powiązanych z nimi sektorach; mogą to być spółki dowolnej wielkości mające siedzibę w dowolnym kraju, w tym na rynkach wschodzących. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) innego rodzaju kapitałowe lub dłużne papiery wartościowe emitowane dowolnej wielkości spółki z różnych krajów (b) papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne i prywatne inwestycje w akcje publiczne (do 10% aktywów) oraz akwizycyjne spółki specjalnego przeznaczenia (do 5% aktywów) Sektor surowców naturalnych może obejmować takie dziedziny działalności jak zintegrowana działalność petrochemiczna, wydobycie i produkcja ropy naftowej oraz gazu ziemnego, usługi i technologie energetyczne, alternatywne źródła energii oraz usługi środowiskowe, produkty leśne, produkty rolne, produkty papiernicze oraz chemikalia. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Natural Resources Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy