Franklin Technology Fund
Stopa zwrotu(1D)0,45% 
Stopa zwrotu(12M)32,65% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez dowolnej wielkości spółki technologiczne z różnych krajów z całego świata. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: (a) dłużne papiery wartościowe przedsiębiorstw (b) papiery wartościowe emitowane przez spółki prywatne i prywatne inwestycje w akcje publiczne (do 10% aktywów) oraz akwizycyjne spółki specjalnego przeznaczenia (do 5% aktywów) Spółki, w które Fundusz inwestuje, mogą pochodzić z różnorodnych sektorów, takich jak komputery, sprzęt, telekomunikacja, elektronika, media i usługi informacyjne oraz instrumenty precyzyjne, które zgodnie z oczekiwaniami powinny czerpać korzyści z rozwoju, postępów oraz zastosowania technologii oraz usług i sprzętu komunikacyjnego. 

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Technology Fund N (ACC) PLN-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Bardzo niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy