Franklin Biotech. Discovery Fund 
Stopa zwrotu(1D)-1,66% 
Stopa zwrotu(12M)-21,27% 

Wybierz fundusz do porównania
oddo

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje aktywnie zarządzaną strategię inwestycyjną i inwestuje przede wszystkim w: kapitałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki biotechnologiczne dowolnych rozmiarów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Fundusz może też inwestować w mniejszym zakresie w: dłużne papiery wartościowe o wyższym ratingu emitowane przez przedsiębiorstwa. Spółką biotechnologiczną jest spółka, która uzyskuje co najmniej 50% swych zysków z takiej działalności lub angażuje się w taką działalność jak badania, rozwój, produkcja i dystrybucja różnorodnych produktów, usług i procesów biotechnologicznych lub biomedycznych. Fundusz zwykle inwestuje więcej w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju. Benchmarkiem Funduszu jest NASDAQ Biotechnology Index. Benchmark wykorzystywany jest wyłącznie jako punkt odniesienia dla Inwestorów umożliwiający porównanie z wynikami Funduszu i w żaden sposób nie ogranicza sposobu budowy portfela Funduszu ani nie wyznacza żadnego docelowego wyniku, jaki Fundusz miałby osiągnąć. Fundusz może różnić się od tego benchmarku.

Informacje

Pełna nazwa funduszu Franklin Biotechnology Discovery Fund N (Acc) Pln-H1
Kategoria funduszu fundusz akcyjny
Ryzyko inwestycyjne Niskie ryzyko 1 2 3 4 5 6 7 Wysokie ryzyko
Ranking Analiz Online Brak
Min. pierwsza wpłata 1000,00 PLN
Min. kolejna wpłata 500,00 PLN
Min. kwota odkupienia 0,00 PLN
Koszty zarządzania 2,25 %

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się z poniższymi dokumentami:

Powrót do listy funduszy