W tabelce znajdziesz zasady, które obowiązują, jeśli chcesz zwolnić spod egzekucji pieniądze na wypłaty wynagrodzenia dla pracowników:

 
Lista dokumentów wymaganych do złożenia w placówce

Jeśli masz zajęcie egzekucyjne

 

i zatrudniasz osoby na umowę o pracę

i zatrudniasz osoby na umowy cywilno-prawne

dostarcz do naszej placówki

bieżącą listę płac

bieżącą listę płac

oświadczenie, że takiej listy nie złożyłeś w innym banku, dodatkowo:

oświadczenie, że takiej listy nie złożyłeś w innym banku, dodatkowo:

gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników: dopisz do oświadczenia informację o terminie planowanej wypłaty oraz, że nie posiadasz regulaminu wynagradzania

gdy firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników: dostarcz wyciąg z regulaminu, ze wskazanym terminem i formą płatności

gdy firma zatrudnia mniej niż 20 pracowników: dopisz do oświadczenia informację o terminie planowanej wypłaty oraz, że nie posiadasz regulaminu wynagradzania

gdy firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników: dostarcz wyciąg z regulaminu, ze wskazanym terminem i formą płatności

Umowy, które zawarłeś ze zleceniobiorcami oraz oświadczenie, że „cyklicznie wypłacasz dla Nich wynagrodzenie”.

 

Jeśli masz zajęcia sądowe (komornicze)
  • zwróć się do komornika, zabierz ze sobą bieżącą listę płac. Na jej podstawie poproś o zwolnienie konkretnej kwoty na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników.
  • komornik może wymagać od Ciebie także innych dokumentów firmowych. Jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż 20 pracowników, komornik może prosić o wyciąg z regulaminu, ze wskazanym terminem i formą płatności.

Na dokumentach musi znajdować się pieczątka i podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej, aby wystawiać listy płac.

Pamiętaj, że:

  • zwolnienie dotyczy tylko bieżących wynagrodzeń pracowników (nie właściciela)
  • na wypłatę wynagrodzeń zgodę musi wyrazić komornik, który informuje o tym bank wskazując kwotę wypłaty oraz zasady realizacji wypłat
  • bank realizuje wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi komornika