Co to jest zajęcie alimentacyjne?

 

Zajęcie alimentacyjne (KMP) wystawia sądowy organ egzekucyjny.

Cechą charakterystyczną zajęć alimentacyjnych jest rata alimentacyjna.

 

Jeżeli nie masz środków na spłatę, powiększymy blokadę na Twoim rachunku o ratę alimentacyjną.

blokada raty alimentacyjnej

 

Jeżeli na zajętym rachunku masz pieniądze na ratę alimentacyjną, przekażemy ją do organu egzekucyjnego.

blokada raty alimentacyjnej

 

Czy do zajęcia alimentacyjnego przysługuje mi kwota wolna?

Nie (reguluje to art. 1083 § 2 k.p.c.)

Czy do zajęcia alimentacyjnego przysługują mi zwolnienia?

 

Tak, jeśli na zajęte rachunki wpływają świadczenia socjalne bądź alimenty. Więcej informacji znajdziesz w zakładce „zwolnienia spod egzekucji”.

Zajęcia egzekucyjne

Szukasz informacji na temat zajęć egzekucyjnych? Kliknij tutaj