Co to jest zawieszenie postępowania i czym różni się od umorzenia?

 

Zawieszenie to czynność organu egzekucyjnego, w wyniku której organ przesyła do banku zawiadomienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego. W zawiadomieniu jest informacja o czasowym wstrzymaniu realizacji postępowania egzekucyjnego.

 

Pamiętaj, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie uchyla czynności egzekucyjnych. Dlatego nie możemy anulować blokady na Twoim rachunku. Zrobimy to dopiero wtedy, gdy organ egzekucyjny przekaże nam postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

 

Zawieszenie – tymczasowe wstrzymanie egzekucji z możliwością/bez możliwości korzystania z rachunku/ów

Zawieszamy postępowanie egzekucyjne, na podstawie pisma od organu, które je prowadzi. Pismo określa:

  • czas zawieszenia:
    • bezterminowe- nie ma wskazanej daty obowiązywania,
    • terminowe- ma wskazaną konkretną datę obowiązywania, po której wznowimy realizację zajęcia
  • czy możesz korzystać z rachunku/ów
    • zawieszenie z możliwością korzystania z rachunku/ów, pozwala Ci swobodnie korzystać ze swoich środków. Blokada egzekucyjna pozostaje w zawieszeniu i nie widnieje na Twoich rachunkach.
    • zawieszenie, bez możliwości korzystania z rachunku/ów, pozwala Ci korzystać ze swoich środków w ramach kwoty wolnej. Blokada egzekucyjna pozostaje na Twoim rachunku/ach.

 

Pamiętaj, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie uchyla czynności egzekucyjnych. Organ egzekucyjny może wcześniej wysłać do banku postanowienie o zakończeniu postępowania egzekucyjnego, bądź postanowienie o wznowieniu egzekucji.