Sprawdź, ile zapłacisz za terminal dofinansowany z Programu Polska Bezgotówkowa

 

Zyskaj 18 miesięcy bez abonamentu

0

0

36zł  netto

za instalację terminala

abonamentu miesięcznie przez 18 miesięcy

abonamentu miesięcznie od 19-tego miesiąca

 

Skorzystaj z niskiej prowizji

0%

0,59% + 5 gr

0,39%

prowizji od transakcji kartami do 100 tys zł obrotu w ciągu pierwszych 12 m-cy

od transakcji kartami po 12 miesiącach

od transakcji BLIK-iem

 

 
Sprawdź, co zyskasz, korzystając z terminala

Aby zamówić terminal musisz mieć konto w firmowe w mBanku

 • 1.  

  Mam konto firmowe

   • Złóż wniosek

    o terminal

     

    zamów terminal

   • Zaakceptuj umowę

   • Planet Pay zweryfikuje, czy spełniasz warunki Programu

   • Planet Pay skontaktuje się

    z Tobą w celu umówienia się na instalację terminala

   • I już! Od teraz możesz wygodnie przyjmować płatności kartą na swoim terminalu

 • 2.  

  Nie mam konta firmowego

  • Otwórz konto mBiznes Standard z terminalem i zyskaj przez 24 miesiące:
   • za otwarcie i prowadzenie rachunku

     

     

    otwórz konto

   • za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

   • za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska

   • za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

   • za kartę debetową

 

Program Polska Bezgotówkowa został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy zaczynają swoja przygodę z terminalem

 

Możesz skorzystać z dofinansowania, jeżeli:

 • nie miałeś terminala przez ostatnie 12 miesięcy (dla danego NIP),
 • nie należysz do franczyzy lub sieci handlowo-usługowej obejmujących powyżej 5 placówek,
 • nie jesteś operatorem automatów samoobsługowych, np. biletomatów czy automatów z kawą i przekąskami.

 

 

Dowiedz się więcej na www.polskabezgotowkowa.pl

Najczęściej zadawane pytania

Nota prawna

To nie jest oferta. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.
Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard i Promocją „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym” są określone odpowiednio w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Regulaminie Promocji „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”.

Promocja trwa od 01.04.2020 r. do 27.01.2021 r. włącznie i jest skierowana do przedsiębiorców, przez których rozumie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:

a) w okresie trwania Promocji złożą wniosek promocyjny o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes konto Standard, zwanego dalej rachunkiem bieżącym, wraz z kartą debetową do rachunku bieżącego, za pośrednictwem strony internetowej www.mbank.pl, za pośrednictwem aplikacji mobilnej Banku, na stronach Partnerów Banku, w placówkach mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A., u konsultanta mLinii pod numerem telefonu 801 300 800 lub +48 42 6300 800,
b) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.
c) podczas wnioskowania o rachunek bieżący w Promocji, zawnioskują jednocześnie o przynajmniej jeden terminal płatniczy.

W Promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł rocznie. Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy na dzień złożenia wniosku o rachunek bieżący w Promocji „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”, posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił powyższe warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego mBiznes konto Standard na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego:

a) prowadzenie rachunku za 0 zł,

b) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w złotówkach (Elixir) z rachunku podstawowego miesięcznie,

c) 0 zł opłaty miesięcznej za pierwszą kartę debetową wydaną do rachunku, w tym kartę Visa Foto Business. Dla pierwszej karty debetowej Visa Foto Business brak również miesięcznej opłaty za wizerunek karty,

d) 0 zł prowizji za wypłaty w złotówkach z bankomatów mBanku, Planet Cash, Euronetu i Santander Bank Polska S.A. na terenie Polski,

e) 0 zł prowizji za wpłaty w złotówkach we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline, Euronetu na terenie Polski.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Lista najważniejszych usług została opracowana na podstawie badania zrealizowanego przez firmę Ipsos Sp. z o.o. na zlecenie mBanku S.A. Badanie zostało zrealizowane w okresie marzec–kwiecień 2015 r. metodologią CAPI na próbie 1016 przedsiębiorców. CAPI to metoda badawcza polegająca na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przy użyciu urządzeń mobilnych (np. laptop, tablet), na których zapisywane są udzielone odpowiedzi. Wyjaśnienie pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na mbank.pl/slowniczek

Szczegółowe warunki i opłaty związane z terminalami płatniczymi zawarte są w Umowie na świadczenie usług przyjmowania płatności w terminalu Planet Pay przy użyciu instrumentów płatniczych dostępnej na https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/firmy/terminale-platnicze-pos/.