Sprawdź, ile zapłacisz za terminal dofinansowany z Programu Polska Bezgotówkowa

 

Zyskaj 18 miesięcy bez abonamentu

0

0

36zł  netto

za instalację terminala

abonamentu miesięcznie przez 18 miesięcy

abonamentu miesięcznie od 19-tego miesiąca

 

Skorzystaj z niskiej prowizji

0%

0,59% + 5 gr

0,39%

prowizji od transakcji kartami do 100 tys zł obrotu w ciągu pierwszych 12 m-cy

od transakcji kartami po 12 miesiącach

od transakcji BLIK-iem

 

 
Sprawdź, co zyskasz, korzystając z terminala

Otwórz konto mBiznes Standard z terminalem i zyskaj przez 24 miesiące:

0

0

0

0

0

za otwarcie i prowadzenie rachunku

 

 

za internetowe przelewy krajowe w PLN (Elixir)

 

 

za wypłatę gotówki z bankomatów: Planet Cash, Euronet, Santander Bank Polska

za wpłaty w 2250 wpłatomatach mBanku i Euronetu

 

za kartę debetową

 

 

+ nawet 300 zł premii dla Twojej firmy

Do nowo otwartego konta otrzymasz dodatkowo 25 zł miesięcznie przez 12 miesięcy (max 300 zł). Warunkiem uzyskania premii jest wpłynięcie na to konto w danym miesiącu jednej płatności z zamówionego terminala.

Jak zamówić terminal?

 

Program Polska Bezgotówkowa został stworzony z myślą o przedsiębiorcach, którzy zaczynają swoja przygodę z terminalem

 

Możesz skorzystać z dofinansowania, jeżeli:

  • nie miałeś terminala przez ostatnie 12 miesięcy (dla danego NIP),
  • nie należysz do franczyzy lub sieci handlowo-usługowej obejmujących powyżej 5 placówek,
  • nie jesteś operatorem automatów samoobsługowych, np. biletomatów czy automatów z kawą i przekąskami.

 

 

Dowiedz się więcej na www.polskabezgotowkowa.pl

Najczęściej zadawane pytania

To nie jest oferta. Promocja „Premia za terminal dla nowych klientów mBanku” organizowana jest przez mBank S.A. i trwa od 15.01.2019 r. do 10.01.2020 r . Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców, przez których w Regulaminie Promocji rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych, spółki jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki komandytowe, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, stowarzyszenia zwykłe, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, parafie, związki wyznaniowe, szkoły niepubliczne, przedszkola publiczne, przedszkola niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną, publiczne jednostki oświatowe, zwanych dalej Uczestnikami Promocji. W Promocji mogą wziąć udział ww. przedsiębiorcy, którzy osiągają przychody ze sprzedaży nie większe niż 10 000 000 zł rocznie. Przedsiębiorcy, aby wziąć udział w Promocji, muszą spełnić łącznie następujące warunki:

1) w okresie trwania Promocji złożą wniosek o otwarcie rachunku bieżącego mBiznes Standard zwanego dalej rachunkiem bieżącym, za pośrednictwem miejsc, które znajdować się będą na stronie www.mbank.pl oraz na stronach Partnerów Banku, a także za pomocą placówek mBanku, w Punktach Obsługi mFinanse S.A. oraz konsultanta mLinii,

2) w okresie trwania Promocji zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku bieżącego.

Z Promocji wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 08.01.2019 r. posiadali jakikolwiek rachunek bieżący w Banku, dla danego numeru NIP.

Uczestnik Promocji, który spełnił ww. warunki, otrzyma do nowo otwartego rachunku bieżącego:

1) premię w wysokości 25 zł miesięcznie przez 12 kolejnych miesięcy (maksymalnie 300 zł) pod warunkiem uznania rachunku bieżącego wpływami z terminala POS zamówionego wraz z rachunkiem bieżącym, licząc od miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego. Premia za dany miesiąc zostanie wypłacona do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym warunek wypłaty został spełniony na rachunek bieżący prowadzony na rzecz Uczestnika Promocji.

2) prowadzenie rachunku za 0 zł na okres 24 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.

3) nielimitowany pakiet darmowych przelewów internetowych w PLN (ELIXIR) miesięcznie na okres 24 m-cy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.

4) 0 zł prowizji za kartę debetową na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.

5) 0 zł prowizji za wypłaty w PLN z bankomatów własnych, Planet Cash, Euronet, BZ WBK S.A. na terenie Polski na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.

6) 0 zł prowizji za wpłaty w PLN w wpłatomatach mBanku, Euronetu na terenie Polski na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o prowadzenie rachunku bieżącego.

Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie opłaty będą pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Szczegółowe warunki i opłaty związane z mBiznes kontem Standard są określone w regulaminach: Otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., dostępnych na www.mBank.pl/pomoc/info/regulaminy/konta-firmy.html, www.mBank.pl/pomoc/oplaty/firmy.html oraz Regulaminie Promocji „Premia za terminal dla nowych klientów mBanku”