Przelewy zagraniczne i walutowe - najczęściej zadawane pytania
 

Dane do przyjęcia przelewu walutowego

 •  

  Co to jest IBAN?

  • IBAN (International Bank Account Number) - to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych obowiązujący na terenie UE oraz w Islandii, Lichtensteinu i Norwegii. 
   Numer IBAN będzie Ci potrzebny do przelewów walutowych. Podawaj go razem z kodem BIC/ SWIFT banku beneficjenta. W przypadku braku tych danych, zleceniodawca zostaje obciążony kosztami związanymi z koniecznością podjęcia dodatkowych czynności przez bank beneficjenta.

   Numer IBAN dla polskiego rachunku ma 28 znaków, z czego pierwsze dwie są literami (PL), a pozostałe cyframi (26 cyfrowy numer rachunku, który wpisujesz dokonując dowolny przelew do polskiego odbiorcy).
   W postaci elektronicznej IBAN zapisuj jednym ciągiem, bez stosowania spacji, separatorów, czy kropek, np.: PL00111111112222222222222222

   Numer IBAN podajesz każdorazowo dla danego rachunku dodając do niego dwie litery symbolizujące kraj - np. PL.

    

 •  

  Gdzie znajdę IBAN?

  • IBAN to Twój numer rachunku poprzedzony literami PL.

   IBAN dla Twojego rachunku znajdziesz w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej.

   • W serwisie transakcyjnym wybierz Produkty i w sekcji Rachunki kliknij Wszystkie. Następnie po kliknięciu w nazwę danego rachunku pojawią się szczegóły konta. Znajdziesz wśród nich informacje o numerze IBAN i kodzie BIC/SWIFT, które możesz podać do przyjęcia przelewu walutowego.
   • W aplikacji mobilnej wybierz Produkty, kliknij w rachunek, na który chcesz przyjąć przelew walutowy i znajdziesz numer IBAN oraz kod BIC/SWIFT.
 •  

  Jaki jest BIC/SWIFT mBanku?  Co to jest BIC/SWIFT?

  • Numer BIC/ SWIFT mBanku dla przelewów walutowych to:

   • Klienci indywidualni, firmowi i private banking: BREXPLPWMBK
   • Klienci MSP i korporacje: BREXPLPWXXX

   BIC - (Bank Identifier Code) - kod banku w obrocie międzynarodowym nadany przez organizację SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication).

 •  

  Jakie dane mam podać do przyjęcia przelewu zagranicznego/ walutowego w mBanku?

  • Klienci indywidualni, firmowi i private banking: 

   • Jeżeli chcesz przyjąć przelew walutowy/ zagraniczny na konto w mBanku, podaj zlecającemu swoje dane (odbiorcy):
    • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku (IBAN)
    • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwę firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
    • adres odbiorcy przelewu
    • tytuł przelewu
    • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
    • nazwę i adres banku odbiorcy przelewu:
     mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ,
     Skrytka pocztowa 2108, 90-959 Łódź 2
    • SORT CODE/numer rozliczeniowy - 11402004

   Klienci MSP i korporacje: 

   Jeżeli chcesz przyjąć przelew walutowy/ zagraniczny na konto w mBanku, podaj zlecającemu swoje dane (odbiorcy):

   • pełny 26-cyfrowy numer rachunku odbiorcy przelewu i "PL" przed numerem rachunku /IBAN/
   • imię i nazwisko odbiorcy przelewu lub nazwa firmy w przypadku przelewu na rachunek firmowy
   • adres odbiorcy przelewu
   • tytuł przelewu
   • kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWXXX

 

Przelewy zagraniczne i walutowe w mBanku

 •  

  Czym jest przelew SEPA?

  • Przelew SEPA:

   • to polecenie przelewu w walucie euro dokonywane, zgodnie z Zasadami Polecenia Przelewu SEPA, przez klienta polskiego banku na rzecz beneficjenta posiadającego rachunek bankowy w innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Szwajcarii lub
   • przelew zrealizowany na rzecz klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z wymienionych wyżej krajów.

    

   Warunkami niezbędnymi do skutecznej realizacji przelewów SEPA jest uczestnictwo Banków: odbiorcy i nadawcy przelewu w SEPA (ang. Single Euro Payment Area, pol. Jednolity Obszar Płatniczy w Euro).

    

   Więcej o przelewach SEPA:

   • Przelew SEPA zlecisz tylko w walucie euro.
   • Termin realizacji przelewu SEPA to 1 dzień roboczy.
   • Przelew SEPA możesz wykonać z rachunku eKonto, mKonto, mBiznes Konto, eKonto walutowe, mBiznes konto walutowe, mBiznes konto pomocnicze.
   • Przelewu SEPA nie zlecisz z datą przyszłą.
   • Do odbiorcy dociera pełna kwota przelewu, którą zleciłeś. Nie ma kosztów banków pośredniczących
   • Opłatę za przelew SEPA pobieramy od razu- zawsze z rachunku, z którego zlecasz przelew. Jeżeli nie masz wystarczających środków na rachunku na pobranie prowizji w momencie zlecania przelewu, nie zlecisz przelewu. Otrzymasz komunikat o niewystarczającej dostępnej kwocie.
   • Opłata za przelew SEPA do 11.12.2019 r. wynosi 5 zł. Od 12.12.2019 przelew wykonasz bez opłaty. Jest to określone w Taryfie Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.
   • Podczas wykonywania przelewu SEPA możesz użyć tylko określonych w tabeli znaków. Dla przelewu SEPA w danych zleceniodawcy (dane osobowe, adresowe) znaki specjalne zamienimy na znaki zaprezentowane w tabeli. Znaki, dla których nie ma odpowiednika wśród znaków wskazanych w tabeli, zastąpimy znakiem spacji.

    

   Lista dozwolonych znaków:

   • a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
   • A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   • 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
   • / - ? : ( ) . , ‘ +
   • Spacja 
 •  

  Czym jest przelew SWIFT?

  • SWIFT to Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication , czyli Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to organizacja międzynarodowa, zrzeszająca instytucje finansowe - nie tylko banki, umożliwiająca realizacje przelewów walutowych drogą elektroniczną. Każda instytucja należąca do sieci SWIFT otrzymuje swój kod swiftowy (SWIFT Code / BIC code), który jest jej zaszyfrowaną nazwą i adresem.

    

   • Przelew SWIFT to przelew walutowy do banku zagranicznego inny niż przelew SEPA realizowany w walucie obcej lub w złotych polskich.
   • Waluty, w których możesz wykonać przelew SWIFT, to: euro, dolar amerykański, funt szterling, frank szwajcarski oraz dolar australijski, dolar kanadyjski, korona czeska, korona duńska, forint węgierski, korona szwedzka, korona norweska i jen japoński.
   • Przelew SWIFT możesz wykonać z rachunku eKonto, mKonto, mBiznes Konto, eKonto walutowe, mBiznes konto walutowe, mBiznes konto pomocnicze.
   • Dla przelewów w walucie innej niż waluta rachunku Bank stosuje kurs kupna/sprzedaży walut obowiązujący w Banku.
   • Za wykonanie przelewu walutowego SWIFT mBank pobiera opłaty w Taryfie Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. - obecnie opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu min 25 zł, max 200 zł.
 •  

  Jak wykonać przelew walutowy SEPA w mBanku?

  • Wykonanie przelewu SEPA

   Przelew SEPA możesz zlecić w serwisie transakcyjnym lub w aplikacji mobilnej.

   • Zlecenie przelewu SEPA w serwisie transakcyjnym:
   1. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę Płatności w górnym menu i wybierz Przelew.
   2. Przejdź do opcji Na konto w Polsce lub Unii Europejskiej.
   3. Wpisz Nazwę odbiorcy.
   4. Wybierz rachunek, z którego chcesz wysłac przelew.
   5. Wpisz IBAN rachunku w Unii Europejskiej rozpoczynając od skrótu nazwy kraju.
   6. Wprowadź kwotę przelewu i wybierz walutę przelewu EUR (przelewy SEPA są realizowanie tylko w walucie euro).
   7. Uzupełnij pole Tytuł przelewu.
   8. Domyślnie masz ustawioną opcję przelewu SEPA. Możesz zmienić to również na przelew SWIFT (jeśli np. wybierasz inną walutę niż EUR).
   9. Masz możliwość wybrania opcji dodatkowej, czyli zamówienia e-maila z potwierdzeniem przelewu walutowego.
   10. Następnie przejdź dalej klikając Dalej. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu.
    Po weryfikacji danych zatwierdź przelew (mobilną autoryzacją lub wprowadź hasło SMS-owe, które otrzymasz na telefon komórkowy). Kliknij Zatwierdź. Twój przelew został zlecony.
   • Zlecenie przelewu SEPA w aplikacji mobilnej:
   1. Po zalogowaniu do aplikacji mobilnej wybierz Płatności>Nowy przelew
   2. Kliknij w czerwone kółko z plusem i wybierz rodzaj przelewu Przelew do UE
   3. Wypełnij dane odbiorcy.
   4. Wpisz IBAN rachunku w Unii Europejskiej rozpoczynając od skrótu nazwy kraju.
   5. Uzupełnij pole tytuł przelewu.
   6. Wprowadź kwotę przelewu w walucie EUR (przelewy SEPA są realizowanie tylko w walucie euro).
   7. Kliknij Wyślij przelew
   8. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu. W Dodatkowych informacjach pojawi się koszt przelewu i kurs wymiany euro jeśli zlecasz przelew z rachunku złotówkowego.
   9. Przelew zatwierdź PINem do aplikacji mobilnej.

    

   Przelew SEPA zrobisz bezpłatnie (od 12.12.2019r.)
   Jest to określone w  Taryfie Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

   Opłata ta pobierana jest z tego samego rachunku, z którego zlecany jest przelew.

    

   Pamiętaj, że zleceniodawca jest zobowiązany do podania numeru rachunku bankowego odbiorcy w standardzie IBAN oraz BIC/SWIFT banku odbiorcy. W przypadku braku tych danych bank zleceniodawcy może automatycznie odrzucić przelew.

 •  

  Jak wykonać przelew zagraniczny/ walutowy SWIFT w mBanku?

  • Jeśli chcesz wykonać przelew zagraniczny (SWIFT) do kraju poza Unią Europejską możesz to zrobić w serwisie transakcyjnym.

   1. Po zalogowaniu kliknij w zakładkę Płatności w górnym menu i wybierz Przelew.
   2. Przejdź do opcji Zagraniczny poza UE.
   3. Wpisz Nazwę odbiorcy.
   4. Wybierz rachunek, z którego chcesz wysłać przelew.
   5. Wpisz IBAN rachunku zagranicznego odbiorcy.
   6. Wpisz BIC/SWIFT banku odbiorcy (jeśli go nie znasz, wniosek spyta Cię o kraj, bank i oddział, do którego chcesz wysłać przelew).
   7. Podaj adres odbiorcy.
   8. Wpisz kwotę przelewu oraz wybierz z rozwijanej listy walutę przelewu.
   9. Podaj tytuł przelewu.
   10. Pamiętaj o wybraniu rodzaju przelewu SWIFT, czyli ustaleniu kto pokrywa koszty przelewu:
    • SWIFT - Ty (Płacisz Ty) - tylko Ty pokrywasz koszty przelewu - prowizję, która wynika z naszej Taryfy prowizji i opłat oraz ewentualne koszty banków pośredniczących.  Jeśli waluta rachunku, z którego wysyłasz przelew, jest inna niż waluta przelewu, to koszty przeliczymy i pobierzemy w walucie Twojego rachunku.
    • SWIFT - Razem (Płacisz Ty i odbiorca) - koszty przelewu są dzielone. Ty pokrywasz prowizję, która wynika z naszej Taryfy prowizji i opłat. Odbiorca przelewu pokrywa ewentualne koszty banków pośredniczących.  Jeśli waluta rachunku, z którego wysyłasz przelew, jest inna niż waluta przelewu, to koszty przeliczymy i pobierzemy w walucie Twojego rachunku.
   1. Masz możliwość wybrania opcji dodatkowych, np. zablokowania środków na koncie do czasu przelewu, zamówienia e-maila z potwierdzeniem przelewu walutowego, czy wskazania innego rachunku do pobrania prowizji.
   2. Na kolejnym ekranie zobaczysz podsumowanie przelewu. Po weryfikacji danych zatwierdź przelew (mobilną autoryzacją lub wprowadź hasło SMS-owe, które otrzymasz na telefon komórkowy). Kliknij Zatwierdź. Twój przelew został zlecony.

   Pamiętaj, za wykonanie przelewu zagranicznego pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. - obecnie opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu, min. 25 zł, max. 200 zł.

    

   W przypadku przelewów z rachunku złotówkowego jest dokonywane przewalutowanie zgodnie z Tabelą kursów walut mBanku SA.
   W przypadku przelewu z rachunku walutowego na inny rachunek w tej samej walucie, nie jest dokonywane przewalutowanie środków.

   Zwróć szczególną uwagę na sposób wypełnienia wniosku o przelew. W przypadku błędnych lub niezgodnych danych bank docelowy pobierze z kwoty przelewu opłatę a na rachunek mBanku zwróci pomniejszoną kwotę.

 

Sesje i czas realizacji przelewów walutowych/zagranicznych

 •  

  Ile dni potrzeba na realizacje przelewu zagranicznego SWIFT?

  • Czas realizacji przelewu zagranicznego wynosi standardowo 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku.

   Bank zagraniczny przyjmujący zlecenie przelewu do mBanku wysyła go określając, z jaką datą przelew ten ma być zaksięgowany na rachunku odbiorcy - ta wskazana data jest właśnie datą waluty. Standardowo jest to drugi dzień roboczy od dnia złożenia wniosku o przelew w banku nadawcy.

   Jeśli jednak w przekazaniu przelewu bierze udział większa liczba banków pośredniczących (korespondentów) data waluty dotyczy banku korespondenta. Bank pośredniczący wysyła przelew dalej z kolejną datą waluty (kolejne 2 dni robocze). Czas realizacji przelewu może się zatem wydłużyć do tygodnia.

   Czas dotarcia przelewu wydłużają również dni wolne od pracy i święta, nie tylko w Polsce, ale również obowiązujące w innych krajach.

 •  

  W jakich godzinach można złożyć wniosek o przelew walutowy SWIFT?

  • Wnioski o przelew zagraniczny lub walutowy do innego banku w kraju można składać przez całą dobę.

   • Jeśli wypełnisz poprawnie wniosek o przelew zagraniczny SWIFT w mBanku w godzinach 8:00 - 13:00, zrealizujemy go tego samego dnia roboczego.
   • Jeśli wypełnisz wniosek po godzinie 13:00, zrealizujemy go w następnym dniu roboczym.

    

   Przelew walutowy między rachunkami w mBanku, z rachunku walutowego z przewalutowaniem lub z rachunku złotówkowego na rachunek walutowy, możesz wykonać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 19:30 w czasie rzeczywistym.

    

   Przelewy walutowe w mBanku realizujemy zgodnie z Regulaminem usług płatniczych dla osób fizycznych.

 

Koszty realizacji przelewów walutowych/ zagranicznych w mBanku

 •  

  Jakie koszty są związane z przelewem zagranicznym i kto je pokrywa?

  • Przy składaniu wniosku o przelew zagraniczny SWIFT masz do wyboru dwa sposoby pokrywania kosztów operacji:

   • Płacisz Ty i odbiorca (opcja SHA) - oznacza to, iż koszty wykonania przelewu są dzielone, czyli prowizję banku zleceniodawcy pokrywa zlecający przelew, natomiast ewentualne koszty banków pośredniczących pokrywa odbiorca przelewu lub
   • Płacisz tylko Ty (opcja OUR) - oznacza to, iż koszty banków pośredniczących i prowizję banku zleceniodawcy pokrywa w całości zlecający przelew.
    Koszty banków pośredniczących będą pobrane z Twojego rachunku dopiero po obciążeniu rachunku mBanku lub odebraniu przez nas wezwania do zapłaty tych kosztów. mBank nie może podać dokładnej kwoty kosztów przelewu zagranicznego i walutowego, gdyż zależy ona od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie. Opłaty bankowe mogą wynosić od 2,5 euro lub 1 funta szterlinga do kilkudziesięciu euro, a przy bardzo dużych kwotach prowizje są ustalane procentowo od kwoty przelewu.
    Staramy się realizować krajowe przelewy walutowe w oraz przelewy SWIFT jak najszybciej i jak najtaniej. Wybieramy bank, który – jako bank korespondent – pośredniczy w realizacji tych przelewów. Nie odpowiadamy przy tym za działania innych banków, które pośredniczą w realizacji przelewów.


   Jeśli waluta rachunku, z którego zlecany jest przelew jest inna niż waluta przelewu, to kwota kosztów zostanie przeliczona i pobrana w walucie rachunku.

 •  

   Po jakim kursie przeliczane są kwoty przelewów zagranicznych przychodzących do mBanku?

   • Zamiana waluty obcej na złotówki następuje po kursie kupna mBanku z dnia „daty waluty” podanej na przelewie z banku zagranicznego i z tą samą datą pieniądze trafiają na Twój rachunek.
    Zasada ta nie dotyczy przelewów, które dotrą do mBanku później niż wskazana „data waluty”. Wówczas przeliczenie nastąpi po kursie kupna z dnia wpływu przelewu do mBanku, a pieniądze trafiają na Twój rachunek tego samego dnia.
   • Przy przelewie przychodzącym z zagranicy w walucie obcej na rachunek prowadzony w innej walucie kwota przelewu jest przeliczana jest po kursie kupna mBanku na polskie złote. Następnie wyliczona kwota w polskich złotych przeliczana jest na walutę rachunku docelowego po kursie sprzedaży mBanku.
    Przewalutowanie dotyczy Kursu z dnia „daty waluty” podanej na przelewie z banku zagranicznego. Zasada ta nie dotyczy przelewów, które dotrą do mBanku później niż wskazana „data waluty”. Wówczas przeliczenie następuje po kursie z dnia wpływu przelewu do mBanku.

    

   Kursy walut możesz sprawdzić w Tabeli kursów walut mBanku SA.

 •  

  Po jakim kursie rozliczane są kwoty wniosków o przelew zagraniczny w mBanku?

  • Kursy stosowane przy wnioskach o przelew zagraniczny/walutowy (SWIFT/SEPA) składanych:

   • w walucie obcej z rachunku złotowego  - kurs sprzedaży mBanku 
   • w polskich złotych z rachunku walutowego - kurs kupna mBanku
   • z rachunku walutowego w innej walucie obcej - kwota przelewu przeliczana jest na polskie złote po kursie sprzedaży mBanku waluty, w której wykonywany jest przelew. Wyliczona kwota w polskich złotych przeliczana jest po kursie kupna mBanku na walutę rachunku, z którego wykonywany jest przelew
   • o przelew w polskich złotych z rachunku walutowego kurs kupna mBanku

    

   Przy wniosku o przelew z rachunku walutowego w walucie rachunku, na rachunek odbiorcy prowadzony w tej samej walucie mBank nie dokonuje przewalutowania.

    

   W przypadku wniosków o przelew zagraniczny lub walutowy SWIFT do innego banku w kraju:

   • złożonych do godziny 13:00, kwoty przelewów przeliczane są po kursie, obowiązującym w momencie złożenia wniosku,
   • dla wniosków złożonych po godzinie 13:00 do przeliczenia kwot przelewu mBank stosuje kurs opublikowany w pierwszej Tabeli kursów walut mBanku SA dnia następnego.

    Dla wniosków o przelewów SEPA stosujemy kurs z momentu złożenia zlecenia płatniczego.

 •  

  Ile wynosi opłata za przelew SWIFT?

  • Za wykonanie przelewu zagranicznego SWIFT ze strony mBanku pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą Prowizji i Opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. - obecnie opłata wynosi 0,35% kwoty przelewu min 25 zł, max 200 zł.

   Koszty banków pośredniczących i koszty banku odbiorcy to dodatkowe koszty. mBank nie może podać dokładnej kwoty kosztów przelewu zagranicznego/walutowego, gdyż zależy ona od wysokości przelewu i opłat banków uczestniczących w przelewie.

   Pamiętaj - zwróć szczególną uwagę na sposób wypełnienia wniosku o przelew. W przypadku błędnych lub niezgodnych danych bank docelowy pobierze z kwoty przelewu opłatę a na rachunek mBanku zwróci pomniejszoną kwotę. Opłaty te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu euro.