Samodzielne inwestowanie

Fundusze

Inwestujesz w wybrane przez Ciebie fundusze, z polskich i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. 

Giełda

Wybierasz akcje, obligacje czy fundusze ETF, w które chcesz zainwestować.