Samodzielne inwestowanie

 

Fundusze

Inwestujesz w wybrane przez Ciebie fundusze, z polskich i zagranicznych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 

Giełda

Wybierasz akcje, obligacje czy fundusze ETF, w które chcesz zainwestować

 

Obligacje

Obligacje Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego – dostępne w eMaklerze