Czym są obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, w których emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem osoby kupującej. Emitent jest zobowiązany do wykupu obligacji na określonych zasadach i w określonym terminie.

Dlaczego warto rozważyć

0,19% od transakcji, (min. 5 zł)

inwestujesz ze swojego rachunku maklerskiego

 

Aktywuj eMaklera

obligacje notowane na giełdzie, możesz sprzedać w dowolnym momencie. Nie musisz czekać do ich wykupu

korzystasz z aplikacji mobilnej mBank Giełda i eMaklera

Jakie obligacje możesz kupić

 • obligacje o stałym oprocentowaniu – gdy kupujesz obligację znasz już wysokość odsetek, jakie otrzymasz na koniec inwestycji. Są one stałe przez cały okres życia obligacji.
 • obligacje o zmiennym oprocentowaniu – oprocentowanie obligacji zmienia się i jest aktualizowane co miesiąc. Wysokość odsetek zależy od stałej marży oraz Wiboru lub stopy inflacji (obligacje inflacyjne).
 • obligacje zerokuponowe – tu nie występuje oprocentowanie. Taką obligację kupujesz poniżej ceny nominalnej, a na koniec okresu wykupowana jest po cenie nominalnej. Różnica jest Twoim zyskiem.

Pamiętaj!

Inwestowanie wiąże się zarówno z szansą na zysk, jak i ryzykiem straty przynajmniej części pieniędzy. Aby sprawdzić, czy usługa jest dla Ciebie, wypełnij ankietę MIFID podczas jej aktywacji.

Jak zacząć

Zaloguj się do eMaklera w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. Nie masz jeszcze eMaklera? Aktywuj go.

 

Aktywuj eMaklera

Wypełnij ankietę MIFID

 

 

Sprawdź listę dostępnych obligacji skarbowych i ich rentowność.

Lista obligacji

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Ile to kosztuje?

  • Prowizja od transakcji na obligacjach wynosi w eMaklerze 0,19% min. 5 zł. Przykład pobrania prowizji: Inwestor kupuje 5 obligacji o wartości nominalnej 1000 zł każda po cenie 95% w momencie gdy skumulowane odsetki wynoszą 3% od wartości nominalnej. Pobrana prowizja wyniesie: 0,19% x 5 x (1000 zł x 95% + 30 zł) = 9,31 zł

 •  

  Jak kupić obligacje?

  • Po zalogowaniu do eMaklera uruchom formatkę składania zleceń. W miejscu wyboru instrumentu „Walor” podaj symbol obligacji, którą zamierzasz kupić. Pełną listę obligacji skarbowych  i ich symbole znajdziesz tutaj. Wpisz ile obligacji chcesz kupić, limit ceny i ważność.  Kliknij „złóż zlecenie kupna”. W ten sposób wyślesz zlecenie na giełdę.

   Potrzebujesz pomocy? Obejrzyj nasze video „Jak składać zlecenia w eMaklerze"

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Powinieneś liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków.

Musisz wiedzieć, że mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w przypadku instrumentów pochodnych strata może przekroczyć wysokość zainwestowanego kapitału.. W przypadku instrumentów finansowych notowanych w innej walucie niż polski złoty, wartość Twoich inwestycji może ulec zmianie wskutek zmian kursu walutowego. Potencjalne korzyści z Twoich inwestycji pomniejszą się o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Gdy podejmujesz jakąkolwiek decyzję inwestycyjną, powinieneś kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Pamiętaj, aby szczegółowo zapoznać się z opisem czynników ryzyka, specyfikacją danego instrumentu, regulaminami, opłatami i informacjami zawartymi w innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdujących się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/emakler/ oraz rozważyć, czy dany instrument jest dla Ciebie odpowiedni zgodnie z własną wiedzą, doświadczeniem w inwestowaniu oraz sytuacją finansową.

 

Usługa eMakler w Biurze maklerskim mBanku stanowi sprzedaż wiązaną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych oraz może być otwarta tylko przez posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Informacje na temat kosztów związanych z usługami bankowymi i inwestycyjnymi dostępne są w taryfach opłat i prowizji.

Materiał pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego mBanku, nadzorowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

To nie jest oferta.