Rynki zagraniczne - pytania i odpowiedzi

 •  

  Rynki zagraniczne -  na jakich mogę inwestować?

  • Na platformie eMakler masz możliwość inwestowania za pośrednictwem eMaklera na giełdach zagranicznych w: Londynie (London Stock Exchange, waluta GBP), Frankfurcie (Deutsche Borse, waluta EUR) i Nowego Jorku (NYSE i NASDAQ, waluta USD).

 •  

  Rodzaje/typy zleceń – jakie są dostępne dla giełd zagranicznych?

   • możesz składać tylko zlecenia PKC oraz z limitem ceny. Nie przyjmujemy zleceń z limitem aktywacji.
   • możesz ustawić typ ważności DZIEŃ (ważność na bieżącą bądź najbliższą sesję (jeśli bieżącą jest już zakończona)) lub WDD (Ważne do Dnia – ważność zlecenia nie więcej niż 30 dni kalendarzowych),
   • nie przyjmujemy dodatkowych parametrów zleceń takich jak: limit aktywacji, liczba ujawniana (WUJ), liczba minimalna (MWW), typ limitu PEG,
 •  

  Kurs waluty – jaki obowiązuje przy rozliczeniu transakcji?

  • Przewalutowanie z waluty rynku na PLN następuje wyłącznie dla zrealizowanych transakcji; zlecenia nie zrealizowane nie podlegają przewalutowaniu.

    

   Przewalutowanie wartości transakcji następuje z zastosowaniem kursu brokera zagranicznego KBC Bank NV. Kurs brokera zagranicznego określany jest na podstawie średniego kursu Reuters aktualizowanego co pół godziny (mid-Reuters) i odpowiednio powiększany lub pomniejszany o marżę brokera zagranicznego. Kurs Reuters jest dostępny na https://www.reuters.com/markets/currencies

 •  

  Kurs waluty – jaki obowiązuje przy składaniu zlecenia?

  • W przypadku złożenia zlecenia następuje blokada środków na rachunku inwestycyjnym w związku ze złożonym zleceniem kupna dokonywana w złotym polskim. Wartość blokady dokonywana jest z zastosowaniem aktualnego kursu NBP dla waluty zlecenia powiększonego o 2%.

 •  

  Godziny sesji i źródła notowań

  •  

   KRAJ

   GIEŁDA

   OPIS RYNKU W SERWISIE INWESTORA

   GODZINY SESJI 
   WG CZASU POLSKIEGO

   GODZINY SESJI 
   WG CZASU LOKALNEGO

   Niemcy

   Deutsche Börse

   DEU-XETRA

   9:00 – 17:35

   9:00 – 17:35

   Stany Zjednoczone

   NYSE

   USA-NYSE

   15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)

   9:30 – 16:00

   Stany Zjednoczone

   NASDAQ

   USA-NASDAQ

   15:30 – 22:00
   (14:30 – 21:00)

   9:30 – 16:00

   Wielka Brytania

   London Stock Exchange

   GBR-LSE

   9:00 – 17:35

   8:00 – 16:35

 •  

  Notowania instrumentów zagranicznych – gdzie mogę obserwować?

  • Na platformie eMakler prezentujemy kursy zamknięcia dostępnych instrumentów. W eMaklerze oraz na rachunku w mDM nie udostępniamy notowań online.

    

   Notowania możesz uzyskać na ogólnodostępnych stronach serwisów Google Finance i Yahoo Finance oraz stronach poszczególnych giełd.

 •  

  Podatek od zysków na giełdach/rynkach zagranicznych

  • Uzyskane dochody z inwestycji na rynkach zagranicznych opodatkowane są analogicznie jak dla dochodów giełdowych uzyskanych na giełdzie polskiej.

    

   Dywidendy spółek nabytych na rynkach zagranicznych są opodatkowane u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku / kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej.

    

   Więcej w Informacji podatkowej.

 •  

  Podatek transakcyjny na giełdach zagranicznych

  • Na rynkach zagranicznych mogą występować dodatkowe opłaty takie jak podatek transakcyjny. Przed złożeniem zlecenia, zapoznaj się z zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnij środki na rachunku powiązanym z eMaklerem na pokrycie dodatkowych opłat.

    

   Instrumenty podlegające opodatkowaniu są oznaczone w Wykazie Instrumentów Zagranicznych dostępnym TUTAJ.

 •  

  Dywidenda – w jakiej walucie otrzymam wypłatę?

  • Dywidendy (i inne pożytki pieniężne) z instrumentów notowanych na rynkach zagranicznych wypłacamy w PLN. Mechanizm do wyznaczania kursu przewalutowania pożytków jest analogiczny jak przy rozliczaniu transakcji.