Spłata zadłużenia kartą kredytową

 •  

  Jak to działa?

  • Raz w miesiącu, w wybranym przez Ciebie terminie, mBank wygeneruje wyciąg z rachunku karty kredytowej. Na wyciągu podane zostaną wszystkie transakcje dokonane przy użyciu karty, rozliczone w danym okresie rozliczeniowym, naliczone prowizje, opłaty, aktualne saldo zadłużenia oraz wymagana minimalna kwota spłaty (w wysokości 5% salda zadłużenia, jednak nie mniejsza niż 30 zł).

   Wyciągi możesz otrzymywać bezpłatnie w formie elektronicznej na podany adres e-mail lub odpłatnie w formie papierowej, dostarczane pocztą tradycyjną na podany adres korespondencyjny. Za dostarczenie wyciągu w formie papierowej zostanie pobrana opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku.

   Spłaty kwoty zadłużenia podanej na wyciągu możesz dokonać w całości lub części.

   W przypadku całkowitej spłaty kwoty zadłużenia podanej na wyciągu nie zostaną naliczone odsetki (dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych, za wypłatę gotówki kartą kredytową z bankomatu zostaną naliczone odsetki od dnia dokonania wypłaty).

   W przypadku częściowej spłaty zadłużenia odsetki zostaną naliczone od całości zadłużenia wykazanego na ostatnim wyciągu. Aby uniknąć dodatkowych opłat za opóźnienie lub brak spłaty wykorzystanego limitu karty, najpóźniej do dnia podanego na wyciągu karty należy dokonać minimalnej spłaty salda zadłużenia podanego na wyciągu.

 •  

  Jak spłacić kartę kredytową?

  • Kartę kredytową spłacisz w prosty sposób z rachunku w mBanku lub poprzez przelew z zewnętrznego rachunku bankowego.

   Spłaty karty kredytowej z rachunku w mBanku możesz dokonać:

   • w dowolnej chwili za pośrednictwem internetu logując się do serwisu transakcyjnego na mBank.pl i wykonując bezpłatny przelew spłaty całości lub części zadłużenia karty
   • ustanawiając automatyczną spłatę zadłużenia karty kredytowej z rachunku w mBanku w wysokości 5% lub 100% – wystarczy w dniu wymaganej
   • spłaty zadłużenia karty kredytowej zapewnić środki na rachunku w mBanku, najpóźniej do godz. 20:00
   • za pośrednictwem mLinii 801 300 800 / +48 42 6 300 800
   • w punkcie naziemnym banku

   Spłaty karty kredytowej możesz również dokonać bezpośrednio na numer rachunku karty kredytowej, który znajdziesz w szczegółach karty poprzez:

   • przelew z innego banku
   • wpłatę na rachunek w urzędzie pocztowym
   • wpłatę gotówki w punkcie naziemnym banku
 •  

  Usługa Spłaty na raty w karcie kredytowej

  • Zadłużenie powstałe w wyniku dokonanych kartą kredytową transakcji bezgotówkowych możesz spłacić w ratach, korzystając z usługi Spłaty na raty.

   Jest to wyjątkowa funkcjonalność karty kredytowej pozwalająca rozłożyć płatności na równe, niskooprocentowane raty miesięczne.

   Okres kredytowania wynosi od 3 do 24 miesięcy.

   Minimalna kwota zadłużenia, którą możesz rozłożyć na raty, wynosi 300 zł, a maksymalna kwota nie może przekroczyć 80% przyznanego limitu kredytowego karty.