Utrata karty kredytowej

 

Opłaty za wyżej wymienione usługi zostaną pobrane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w mBanku.

Z chwilą przyjęcia zgłoszenia utraty karty mBank przejmuje na siebie odpowiedzialność za transakcje dokonane w wyniku nieuprawnionego użycia karty.

Dowiedz się więcej na temat ochrony Twojej karty kredytowej w mBanku

*Opłata zgodna z taryfą operatora telefonicznego.