Pytania i odpowiedzi

 

Lista potrzebnych dokumentów

a

Najczęściej zadawane pytania

 •  

  Co powinieneś wiedzieć o wycenie nieruchomości?

  • Nie musisz się martwić o wycenę nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem Twojego kredytu. Aby ułatwić Ci formalności, Bank w Twoim imieniu zleci wycenę nieruchomości. Koszt wykonania operatu przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną ponosi Bank. Ty poniesiesz jedynie koszt oceny nieruchomości, który znajdziesz w aktualnej TPiO.

 •  

  Co powinieneś wiedzieć o oprocentowaniu kredytu?

  • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej lub okresowo stałej stopy procentowej, określonej w Umowie. Wysokość zmiennej stopy procentowej ustalana jest jako suma zmiennej stawki bazowej obowiązującej w Banku i marży Banku.

   Wysokość zmiennej stawki bazowej ustalana jest przez bank na podstawie wartości stopy referencyjnej WIBOR 3M w przedostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada. Informację o stawce bazowej obowiązującej w Banku znajdziesz tutaj.

   Wysokość okresowo stałej stopy procentowej określonej w Umowie jest stała przez 5 lat, co oznacza, że oprocentowanie kredytu nie zmienia się w tym okresie, gdy rośnie lub maleje stopa referencyjna.

   Więcej o oprocentowaniu i związanym ryzyku jego zmiany znajdziesz w Informacji o ryzykach dla kredytobiorców hipotecznych.

 •  

  Co powinieneś zrobić, jeśli planujesz budowę domu?

  • 1. Zweryfikuj stan prawny działki

   Zweryfikuj czy działka, na której realizowana będzie budowa ma uregulowany stan prawny i posiada charakter budowlany - mieszkaniowy. Istotne jest również, aby powierzchnia działki nie przekraczała 2999 m2.

   2. Uzyskaj pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy

   Uzyskaj pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. Niezbędne do uzyskania pozwolenia będzie: dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz dokumentacja projektowa budynku.

   3. Zgłoś budowę

   Po otrzymaniu pozwolenia/zgłoszenia budowy zgłoś się do starostwa powiatowego o zarejestrowanie dziennika budowy. Złóż również zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęciu robót budowlanych. Za rozpoczęcie prac budowlanych uznaje się wytyczenie budynku na gruncie przez uprawnionego geodetę.

   4. Sporządź kosztorys budowy

   Jeśli będziesz miał problem z przygotowaniem kosztorysu budowlanego, zrobimy go za Ciebie. Wystarczy oświadczenie dotyczące planowanego kosztu budowy. Za tę usługę nie pobierzemy od Ciebie żadnej opłaty. Pamiętaj, że Twój kredyt będzie wypłacony w transzach zgodnie z przyjętym kosztorysem, a zakończenie budowy nie powinno przekroczyć 36 miesięcy od wypłaty pierwszej transzy.

   5. Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie nieruchomości

   Pamiętaj nas poinformować o zakończeniu budowy. Będzie nam dodatkowo potrzebne: pozwolenie na użytkowanie lub oświadczenie o braku sprzeciwu na użytkowanie. Zlecimy wówczas ostatnie oględziny nieruchomości, aby potwierdzić czy zrealizowałeś inwestycję zgodnie z umową kredytową.

    

    

 •  

  Co należy sprawdzić w księdze wieczystej?

  • Kupując nieruchomość, zwróć uwagę na jej stan prawny.

   Sprawdź, czy ma założoną księgę wieczystą,
   a także jakie zapisy się w niej znajdują.

    

   Dział pierwszy księgi wieczystej

    

   Tutaj potwierdzisz powierzchnię i przeznaczenie nieruchomości, które deklaruje sprzedający.

   Dział drugi księgi wieczystej

    

   W tym miejscu zweryfikujesz właścicieli nieruchomości. Potwierdzisz, ilu ich jest oraz czy zbywca jest jedynym właścicielem. W przypadku niezgodności masz prawo wymagać od zbywcy dodatkowych dokumentów.


   Dział trzeci księgi wieczystej

    

   W tym dziale sprawdzisz, czy nieruchomość jest obciążona roszczeniami, służebnością gruntową, osobistą lub zajęciem komorniczym.

   Dział czwarty księgi wieczystej

    

   Tutaj dowiesz się, czy na nieruchomość została ustanowiona hipoteka na rzecz innego banku.

 •  

  Kto może otrzymać kredyt?

  • O kredyt hipoteczny może starać się każda osoba, która ukończyła 18 lat i osiąga dochody. Kredyt hipoteczny można uzyskać indywidualnie lub wspólnie: z małżonkiem, członkiem rodziny lub partnerem. W przypadku wniosków wspólnych, dochód powinien osiągać minimum jeden wnioskodawca.

   Osiągasz dochód na podstawie umowy o pracę?
   W momencie składania zapytania o kredyt hipoteczny, konieczne jest zatrudnienie od minimum 3 miesięcy. Umowa o pracę powinna jednocześnie obowiązywać przynajmniej przez kolejne 6 miesięcy.

    

   Prowadzisz działalność gospodarczą?

   Pamiętaj, że działalność gospodarcza powinna być prowadzona co najmniej jeden pełny rok kalendarzowy, który rozliczyłeś już z Urzędem Skarbowym.

    

   Osiągasz dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, lub kontraktu menedżerskiego?

   Umowy zlecenia/o dzieło i kontrakty menadżerskie (zawarte z tym samym pracodawcą), powinny obowiązywać przynajmniej od 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

    

   Dopuszczamy również inne formy zatrudnienia.

    

a

 

 

Zobacz jakich dokumentów potrzebujesz

Odpowiedz na kilka pytań, a stworzymy dla Ciebie listę dokumentów niezbędnych do wydania decyzji kredytowej.