Już możesz złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe).

Jak to działa

  • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty
  • zgodnie z ustawą w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. możesz zawiesić po 2 raty (od 1.08), a w 2023 r. po 1 racie w każdym kwartale 
  • okres kredytowania wydłuża się o okres zawieszenia spłaty kredytu
  • na jednym wniosku możesz zaznaczyć wszystkie okresy zawieszenia spłaty rat kredytu (zgodnie z limitem w danym kwartale). Możesz też dla każdego miesiąca złożyć oddzielny wniosek lub osobny wniosek na wybrany kwartał
  • w przypadku ubezpieczeń, gdzie składka płatna jest od raty kredytu, a bank nie będzie pobierał jej w okresie wakacji kredytowych, decyzję o świadczeniu lub braku świadczenia ochrony podjęły Towarzystwa Ubezpieczeniowe:
   – UNIQA TU S.A. będzie świadczyć ochronę ubezpieczeniową
   – TUiR Allianz Polska S.A nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej

Ustawowe wakacje kredytowe są dla Ciebie, jeśli:

  • masz umowę o kredyt hipoteczny zawartą w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych przed 1.07.2022 r. i termin zakończenia okresu kredytowania określony w umowie przypada po 1.01.2023 r.
  • kredyt jest udzielony w PLN i nie jest indeksowany lub denominowany walutą obcą
  • nie korzystasz z wakacji kredytowych dla innego kredytu, w którym jesteś kredytobiorcą lub współkredytobiorcą

Pamiętaj!
By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy.
Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 15 sierpnia.

Jak złożyć wniosek

 

mBank

 

mBank hipoteczny

lub

zaloguj się na swoje konto w zakładce Pomoc > Załatw swoje sprawy > Inna sprawa > w wyszukiwarce wpisz "Wsparcie w spłacie kredytów"

 
Pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy muszę zawrzeć aneks do umowy lub podpisać jakiś inny dokument?

  • Zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) nie wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy kredytu. Jeżeli wniosek złożysz w serwisie transakcyjnym, nie wymagamy od Ciebie żadnego podpisu na dokumencie papierowym – wszystkie oświadczenia złożysz elektronicznie. Jeśli wniosek złożysz w placówce, pracownik banku poprosi Cię o podpisanie jednego dokumentu  – Wniosku o zawieszenie spłaty kredytu.

 •  

  Korzystam z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Czy mogę skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu?

  • Jeśli korzystasz z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, BGK będzie wypłacał wsparcie zgodnie z harmonogramem. Wypłacone wsparcie przeksięgujemy na poczet spłaty kolejnych rat kredytu, następujących po okresach obowiązywania zawieszenia spłaty kredytu (ustawowych wakacji kredytowych).
   Przykład. Jeżeli w miesiącach: sierpień – wrzesień 2022 r. oraz listopad – grudzień 2022 r. masz wakacje ustawowe, to rata przypadająca w październiku 2022 r. zostanie spłacona z środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

 •  

  Czy w trakcie zawieszenia  spłaty kredytu będą pobierane opłaty ubezpieczeniowe?

  • Będziemy pobierać składki ubezpieczeniowe, które liczone są:
   a) od Sumy Ubezpieczenia,
   b) od salda zadłużenia,
   c) od wysokości limitu zadłużenia (WWJ)
   d) lub ustalane indywidualnie (dla indywidualnego ubezpieczenia nieruchomości).
   W zakresie tych ubezpieczeń klient ma zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

   Nie będziemy pobierać składek ubezpieczeń Spłaty Rat Kredytu, których składki obliczane są jako procent raty kredytowej.
   Decyzję o świadczeniu lub braku świadczenia ochrony podjęły Towarzystwa Ubezpieczeń:
   UNIQA TU S.A. będzie świadczyć ochronę ubezpieczeniową.
   TUiR Allianz Polska S.A nie świadczy ochrony ubezpieczeniowej.

 •  

  Kiedy zobaczę zmianę w harmonogramie kredytu?

  • Obecnie, po tym jak złożysz wniosek o ustawowe wakacje kredytowe, zobaczysz w harmonogramie dane uwzględniające zawieszenie tylko na pierwszy miesiąc. Czyli nawet jeśli złożysz wnioski na wszystkie 8 miesięcy, to harmonogram zaktualizuje dane dla wakacji kredytowych tylko w sierpniu. Podobnie sytuacja będzie wyglądała 1 września. Wtedy harmonogram zaktualizujemy o kolejny miesiąc. Pracujemy nad tym, aby w przyszłości harmonogram uwzględniał wszystkie zawnioskowane okresy zawieszenia spłaty kredytu. Jednocześnie zapewniamy, że zawieszenie spłaty kredytu zadziała prawidłowo we wszystkich wskazanych przez Ciebie okresach. Warunki jego kredytu (tj. stopa, oprocentowanie) się nie zmienią.

Wniosek o wakacje kredytowe składasz na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.