Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania na nowe środki

jeśli masz mKonto Intensive.

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive dowiesz się o nim więcej tutaj.

jeśli masz inne konto, np. eKonto

Dlaczego warto założyć eKonto oszczędnościowe?

 

Łatwo oddzielisz swoje codzienne wydatki od oszczędności. Dzięki temu zachowasz porządek w swoich finansach i zapanujesz nad budżetem.

 

Po pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym możesz sięgnąć w dowolnym momencie.

 

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego nie tracąc wypracowanych odsetek.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy

Data / operacja / kwota Saldo początkowe
Łączne saldo Produktów depozytowych obliczone na koniec Daty salda początkowego
Saldo bieżące
Łączne saldo Produktów depozytowych obliczone na koniec każdego dnia Okresu oprocentowania promocyjnego
Nadwyżka Salda bieżącego nad Saldem początkowym


różnica pomiędzy B i A
Saldo na eKoncie oszczędnościowym Saldo Nowych środków na
eKoncie oszczędnościowym oprocentowane promocyjnie

 
mniejsza wartość z C i D
Saldo na eKoncie oszczędnościowym oprocentowane standardowo

różnica pomiędzy D i E
21.06.2024 20 000 zł 20 000 zł 0 zł 10 000 zł ND 10 000 zł
Data salda początkowego
28.06.2024 Przystąpienie do promocji 20 000 zł 110 000 zł 90 000 zł 100 000 zł 90 000 zł 10 000 zł
Wpłata  na eKonto oszczędnościowe
90 000 zł
01.07.2024 20 000 zł 100 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 80 000 zł 20 000 zł
Wypłata z eKonta
10 000 zł
10.07.2024 20 000 zł 70 000 zł 50 000 zł 70 000 zł 50 000 zł 20 000 zł
Wypłata z eKonta oszczędnościowego
30 000 zł
12.07.2024 20 000 zł 95 000 zł 75 000 zł 70 000 zł 70 000 zł 0 zł
Wpłata na eKonto
25 000 zł
17.07.2024 20 000 zł 95 000 zł 75 000 zł 85 000 zł 75 000 zł 10 000 zł
Przelew z eKonta na eKonto oszczędnościowe
15 000 zł

 

 

Data salda początkowego: 21.06.2024

 

Z promocji możesz skorzystać tylko raz. Do kolejnej edycji promocji możesz przystąpić dopiero po zakończeniu promocyjnego oprocentowania.

 

Pytania i odpowiedzi

 •  

  Gdzie sprawdzę oprocentowanie promocyjne nowych środków?

  • Możesz je sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku -  szczegóły;
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie dane - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne.
 •  

  Gdzie sprawdzę do kiedy trwa oprocentowanie promocyjne nowych środków?

  • Możesz to sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku - okres oprocentowania promocyjnego;
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie dane - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne - okres oprocentowania promocyjnego.
 •  

  Jak sprawdzę wysokość nowych środków oprocentowania promocyjnego ?

  • Możesz to sprawdzić w:

   • aplikacji mobilnej wybierając: produkty – oszczędności – rachunki - rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie rachunku - saldo promocyjne,
   • serwisie transakcyjnym wybierając: produkty – oszczędności – wszystkie -  rachunek objęty promocją na nowe środki - oprocentowanie promocyjne - saldo promocyjne na DD.MM.RRRR

To nie jest oferta.

Promocja „Oszczędzanie na nowe – edycja 1” trwa od 25.06.2024 r. do dnia zakończenia oprocentowania promocyjnego na ostatnim eKoncie oszczędnościowym włączonym do promocji, nie dłużej niż do 15.10.2024 r. Do Promocji możesz przystąpić od 25.06.2024 r. do 15.07.2024 r. lub do wyczerpania kwoty wszystkich Nowych środków dostępnych w Promocji opisanych w sekcji Warunki/zasady promocji. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 90 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia udzielenia preferencyjnego oprocentowania/otwarcia rachunku.

 

Wysokość oprocentowania promocyjnego wynosi a) 5,00% jeśli przystępując do Promocji jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie. b) 4,80% jeśli przystępując do Promocji nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie.

 

Po zakończeniu Promocji oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie zgodne z Tabelami stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

Oprocentowaniem promocyjnym są objęte Nowe środki, których zasady obliczania podaliśmy w Regulaminie Promocji „Oszczędzanie na nowe – edycja 1”, w sekcji Warunki/zasady promocji.

 

Każda transakcja na Produktach Depozytowych (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań, zerwanie lokaty lub i wypłata środków do innego banku) zmniejsza lub zwiększa kwotę Nowych środków, które obejmujemy promocyjnym oprocentowaniem i którą uwzględniamy przy wyliczaniu salda Nowych środków.

 

Możesz jednocześnie posiadać wyłącznie jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji promocji, do której przystąpiłeś. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „Oszczędzanie na nowe – edycja 1”, na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/. Łączną kwotę wszystkich Nowych środków, dla której uruchomiliśmy Promocję ograniczyliśmy do 2 mld PLN dla wszystkich Nowych środków Uczestników promocji.

Wszystkie opłaty i prowizje dotyczące eKonta oszczędnościowego, na którym przystąpiono do promocji, są takie same jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek.

 

Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe umieściliśmy na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku.