• Spokojna przyszłość, dobry start dla dziecka, mieszkanie, edukacja dziecka... 

   

  Masz cele w życiu, na które będziesz potrzebować pieniędzy w dalszej przyszłości. Da się je odłożyć, jeśli pomyślisz o tym odpowiednio wcześniej - w perspektywie lat, a nie miesięcy. 

   

  Jednym ze sposobów aby realizować odległe plany jest systematyczne inwestowanie.

  Dzięki temu, możesz szybciej pomnożyć swoje pieniądze.

Dlaczego w długim terminie warto inwestować?

Możesz w ten sposób uzbierać prawie 2 razy więcej niż samym odkładaniem. Dzięki temu możesz szybciej zrealizować swoje cele lub uzbierać na nie więcej pieniędzy.

 

​​Wykres poniżej to notowania ponad 1500 największych spółek z całego świata (Indeks MSCI World). Dobrze pokazuje jak rozwija się światowa gospodarka na przestrzeni lat. Przyszłość może wyglądać podobnie.


Wybierz interesujący Cię czas i zobacz ile można było zyskać dzięki regularnemu inwestowaniu 300 złotych miesięcznie.

Dane historyczne nie gwarantują osiągnięcia zysków w przyszłości. Wynik nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki) Jak to policzyliśmy?

Jak działają cele inwestycyjne?

Przejdź na wniosek i wybierz, jaki cel chcesz zrealizować

Wypełnij krótką ankietę na początku wniosku. Zajmie Ci to tylko kilka minut.

Oszacuj ile pieniędzy trzeba uzbierać oraz zaplanuj regularne dopłaty.

 

Możesz wybrać jedną z trzech gotowych strategii lub samodzielnie zbudować swój portfel.

W systemie transakcyjnym ​​​​​​​i aplikacji mobilnej.

Wybierz na co chcesz odłożyć

Dzięki temu kalkulatorowi sprawdzisz o ile szybciej będziesz mógł osiągnąć cel inwestując. Wybierz swój cel z listy lub wpisz własną kwotę, określ ile miesięcznie będziesz odkładać i zobacz ile czasu potrzebujesz, żeby go zrealizować.

 

Zamów rozmowę z ekspertem

 •  

  Szukasz lepszych możliwości dla swoich pieniędzy? Potrzebujesz rozmowy z ekspertem, któremu mógłbyś zaufać? Masz pytania ale nie chcesz trafić na nachalnego sprzedawcę? Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów inwestycyjnych mBanku. Daj nam znać, że masz pytania i zamów rozmowę.

Często zadawane pytania

 •  

  Od jakiej kwoty mogę zacząć inwestować i jaka jest maksymalna kwota?

  • W większość funduszy możesz zacząć inwestować już od 100 złotych. Nie ma maksymalnej kwoty, którą można zainwestować . Wszystko zależy od Twoich indywidualnych możliwości i potrzeb. Jeżeli chcesz zainwestować większą kwotę, pamiętaj, że możesz ją podzielić i systematycznie dodawać pieniądze do swojej inwestycji. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko swojego portfela.

 •  

  Nie wiem, który fundusz wybrać. Jak podjąć decyzję?

  • Zastanów się jaki poziom ryzyka jesteś w stanie zaakceptować oraz na jak długo planujesz zainwestować swoje pieniądze. Te dwa czynniki są bardzo istotne przy wyborze funduszu.

   Może Ci w tym pomóc ankieta mifid, dzięki której zadbasz o swoje bezpieczeństwo i poznasz swój profil inwestora. Wypełnienie ankiety zajmie Ci tylko kilka minut. Ankieta składa z 12 pytań zamkniętych i dotyczy:

   • wiedzy i doświadczenia w inwestowaniu,
   • poziomu tolerancji ryzyka,
   • sytuacji finansowej,

   celu i horyzontu inwestycyjnego.

 •  

  Czy mogę zamknąć cel przed jego zaplanowanym końcem?

  • Jeśli zainwestowane pieniądze będą Ci potrzebne, w każdej chwili możesz sprzedać jednostki funduszu. Środki wrócą wtedy na Twoje konto, łącznie z wypracowanym zyskiem. Pamiętaj jednak o tym, że może ich być mniej niż zainwestowałeś, jeżeli w danym momencie Twoje inwestycja nie przynosi zysku.

 •  

  Jakie koszty ponoszę inwestując w fundusze?

  • Wszystkie fundusze posiadają tzw. opłaty za zarządzanie. Są one uwzględnione zarówno w cenie, jak i w wynikach każdego funduszu. Oznacza to, że wyniki oraz zyski, które widzisz są pomniejszone o te opłaty.

   Szczegółowe informacje o wysokości opłat za zarządzanie znajdziesz w dokumencie „Kluczowe informacje dla inwestora” oraz prospekcie informacyjnym dostępnym dla każdego funduszu, który znajdziesz w naszej platformie inwestycyjnej.

 •  

  Jak bezpieczne jest inwestowanie w fundusze?

  • Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak każdy rodzaj inwestowania, także inwestowanie w fundusze wiąże się z szansą na zysk, ale również z ryzykiem straty pieniędzy.

   Różne rodzaje funduszy charakteryzują się różnymi poziomami ryzyka. Na przykład fundusze akcyjne są bardziej ryzykowne od funduszy obligacyjnych.

    

   Aby zminimalizować ryzyko straty swojej inwestycji wskazane jest:

   • Długoterminowe podejście – inwestuje się raczej na lata niż miesiące. Na przestrzeni kilku miesięcy wyniki funduszy mogą mieć dużo wzrostów oraz dużo spadków. Na przestrzeni lat ta zmienność będzie dużo mniej widoczna, a Twoja szansa na zysk - większa. Przeczytaj więcej o tym jak długo powinna trwać inwestycja
   • Dywersyfikacja portfela – czyli zainwestowanie środków w kilka funduszy o różnych klasach aktywów. Dzięki temu w momentach kiedy notowania jednego funduszu spadają, notowania innych funduszy w portfelu mogą rosnąć i odrabiać te straty. Przeczytaj więcej o dywersyfikacji

   Wpłacając pieniądze regularnie, pozwalasz im pracować efektywnie. Przeczytaj więcej o regularnych dopłatach

To nie jest oferta. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych jest świadczona przez mBank S.A. Szczegółowe warunki i opłaty związane z usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, a także informacje o ryzykach inwestycyjnych są określone w Regulaminie świadczenia przez mBank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz w Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. znajdujących się na: https://www.mbank.pl/pdf/inwestycje/fundusze/regulamin-swiadczenia-przez-mbank-uslugi-przyjmowania-i-przekazywania-zlecen-nabycia-lub-odkupienia-jednostek-uczestnictwa-w-funduszach-inwestycyjnych.pdf oraz https://www.mbank.pl/pomoc/oplaty/oferta-indywidualna/aktualna-taryfa/ .Instrukcja aktywacji usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dostępna jest na   https://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/fundusze/supermarket-funduszy-inwestycyjnych/. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych może być świadczona tylko na rzecz posiadacza rachunku bankowego prowadzonego przez mBank S.A. Inwestowanie za pośrednictwem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym. Bank nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne nie są depozytem bankowym. Dotychczasowe wyniki funduszy oraz innych emitentów nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze inwestycyjne mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa