Skorzystaj z promocyjnego oprocentowania

jeśli masz mKonto Intensive.

Jeśli nie masz jeszcze mKonta Intensive

sprawdź

 

jeśli masz inne konto, np. eKonto

Dlaczego warto założyć eKonto oszczędnościowe?

 

Łatwo oddzielisz swoje codzienne wydatki od oszczędności. Dzięki temu zachowasz porządek w swoich finansach i zapanujesz nad budżetem.

 

Po pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowym możesz sięgnąć w dowolnym momencie.

 

W razie potrzeby możesz wypłacić pieniądze z rachunku oszczędnościowego nie tracąc wypracowanych odsetek.

 
Co to są nowe środki i jak je obliczamy

data / operacja / kwota

A

Saldo początkowe

Łączne saldo produktów depozytowych obliczone na koniec daty salda początkowego.

B

Saldo bieżące
Łączne saldo produktów depozytowych obliczone na koniec każdego dnia okresu promocyjnego.

C

 

Nadwyżka salda bieżącego nad saldem początkowym.

różnica pomiędzy B i A

D

 

Saldo na eKoncie
Oszczędnościo-
wym

 

 

 

E

Saldo nowych środków na eKoncie
Oszczędnościo-wym objętych promocją

 

mniejsza wartość z C i D

F

Saldo na eKoncie
Oszczędnościo-wym poza promocją


różnica pomiędzy D i E

 

14.09.2023
Data salda początkowego

20 000 zł

20 000 zł

0 zł

10 000 zł

ND

10 000 zł

18.09.2023
Przystąpienie do promocji
Wpłata 90 000 zł na eKonto Oszczędnościowe

20 000 zł

110 000 zł

90 000 zł

100 000 zł

90 000 zł

10 000 zł

19.09.2023
Wypłata z eKonta        10 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

80 000 zł

100 000 zł

80 000 zł

20 000 zł

20.09.2023
Wypłata z eKonta
Oszczędnościowego    30 000 zł

20 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

70 000 zł

50 000 zł

20 000 zł

21.09.2023
Wpłata na eKonto        25 000 zł

20 000 zł

95 000 zł

75 000 zł

70 000 zł

70 000 zł

0 zł

22.09.2023
Przelew z eKonta na eKonto Oszczędnościowe         15 000 zł

 

20 000 zł

95 000 zł

75 000 zł

85 000 zł

75 000 zł

10 000 zł

 

Data salda początkowego: 14.09.2023

 

Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w okresie trwania Oprocentowania promocyjnego oraz przystąpienia do Promocji. Klient jednocześnie może posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji do, której przystąpił.

Pytania i odpowiedzi

  •  

    Ile kont oszczędnościowych mogę założyć?

    • Możesz założyć 4 konta oszczędnościowe. Pamiętaj że z promocyjnego oprocentowania możesz skorzystać tylko na tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w tym samym okresie trwania Promocji.

To nie jest oferta. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z rachunkiem eKonto oszczędnościowe znajdują się na stronie: www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/ekonto-oszczednosciowe/ oraz w Regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A., Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Tabelach stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku. Promocja „Rachunek na zysk” trwa od 18.09.2023 r. do 04.10.2023 r. Promocyjne oprocentowanie będzie obowiązywać 90 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia udzielenia preferencyjnego oprocentowania/otwarcia rachunku. Każda transakcja na Produktach Depozytowych (np. przelew zewnętrzny, uznanie, płatność kartą, spłata zobowiązań, zerwanie lokaty lub i wypłata środków do innego banku) zmniejsza lub zwiększa kwotę Nowych środków, które obejmujemy Promocyjnym oprocentowaniem i którą uwzględniamy przy wyliczaniu salda Nowych środków. Oprocentowaniem promocyjnym są objęte Nowe środki, których zasady obliczania zostały podane w Regulaminie Promocji „Rachunek na zysk”, w sekcji Warunki/zasady promocji. Wysokość Oprocentowania promocyjnego: a) jeśli w chwili składania wniosku o przystąpienie do Promocji jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive oprocentowanie wynosi: 5,40% dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie b) jeśli w chwili składania wniosku o przystąpienie do Promocji nie jesteś posiadaczem lub współposiadaczem mKonta Intensive oprocentowanie wynosi: 5,20% dla kwoty Nowych środków do 500 000,00 PLN włącznie. Po zakończeniu okresu Promocji, oprocentowanie eKonta Oszczędnościowego będzie wynosić zgodnie z obowiązującą Tabelą stóp procentowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tylko na jednym eKoncie oszczędnościowym w okresie trwania Oprocentowania promocyjnego oraz przystąpienia do Promocji. Klient jednocześnie może posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji, do której przystąpił. Z Promocji możesz skorzystać tylko raz w czasie jej trwania. Możesz posiadać jedno eKonto oszczędnościowe z Oprocentowaniem promocyjnym, niezależnie od edycji Promocji do, której przystąpisz. Wszystkie opłaty i prowizje dotyczące eKonta oszczędnościowego, na którym przystąpiono do Promocji są tożsame z obowiązującym opłatami i prowizjami, jak dla standardowego eKonta oszczędnościowego. Opłaty i prowizje określone są w Tabeli prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym objętych tym materiałem znajdziesz na www.mBank.pl/slowniczek. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Promocji oraz warunki otrzymania Promocyjnego oprocentowania opisaliśmy w Regulaminie Promocji „Rachunek na zysk”, zamieszczonym na stronie www.mbank.pl/indywidualny/oszczednosci/rachunek-oszczednosciowy-na-nowe-srodki/. Kwota wszystkich Nowych środków dostępnych w ramach Promocji jest ograniczona i wynosi łącznie 2 mld PLN dla wszystkich Uczestników promocji.