Wniosek „Dobry Start” - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek „Dobry Start” w mBanku?

   • Przygotuj m.in. imię, nazwisko, PESEL - swoje i dziecka/ dzieci. Nazwę i adres szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać.
   • Zaloguj się do serwisu transakcyjnego mBanku i wypełnij wniosek o świadczenie.
   • Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia, niż konto w mBanku, lub wpisałeś go samodzielnie, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w banku.
   • Pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
    Pamiętaj. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku. W późniejszym terminie będziesz mógł pobrać tylko potwierdzenie złożenia wniosku.
   • Na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), które informuje, że bank przekazał wniosek do obsługi do Organu prowadzącego w gminie wskazanego we wniosku.
   • Sprawdź od razu, czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane.
   • Z chwilą, z którą na wskazany przez Ciebie we wniosku adres email otrzymasz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), wszelkie pytania i obsługę wniosku "Dobry Start" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Jeśli nie otrzymasz UPO, a my jako mBank otrzymamy potwierdzenie przyjęcia wniosku, również wszelkie pytania i obsługę wniosku "Dobry Start" przejmuje wskazany we wniosku Organ prowadzący w gminie.

   W razie pytań o wniosek "Dobry Start" prosimy o kontakt bezpośrednio z Organem prowadzącym.

 •  

  Gdzie złożyć wniosek „Dobry Start”?

  • Wniosek możesz złożyć przez internet:

   • serwisie transakcyjnym mBanku w zakładce: Finanse, Usługi, Nowa usługa ,
   • przez platformę ePUAP,
   • bezpośrednio w serwisie Emp@tia ,
   • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

   Wniosek „Dobry Start” możesz złożyć również w urzędach wskazanych w gminach (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   Pamiętaj. Wniosku „Dobry Start” nie można złożyć w oddziale banku ani przez infolinię banku, ani podczas rozmowy z ekspertem online.

 •  

  Jestem klientem mBanku i mam dostęp do serwisu bankowości elektronicznej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku „Dobry Start”?

  • Jeśli otworzyłeś konto w mBanku potwierdzając swoje dane przelewem autoryzacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku o świadczenie przez serwis bankowości elektronicznej mBanku.

   Tylko klient zidentyfikowany przez pracownika banku może złożyć wniosek w serwisie transakcyjnym. Udaj się do dowolnej placówki mBanku z dokumentem tożsamości. W oddziale zostanie zweryfikowana Twoja tożsamość, po czym będzie możliwe złożenie wniosku w serwisie transakcyjnym mBanku.

   Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z mLinią w celu wyjaśnienia sytuacji. Sposób otwarcia rachunku możesz potwierdzić dzwoniąc na mLinię.

 •  

  Mojej gminy nie ma liście, co mam zrobić?

  • Jeśli Twojej gminy nie ma na liście, złóż wniosek o świadczenie wychowawcze „Dobry Start” osobiście w urzędzie gminy lub w serwisie transakcyjnym mBanku, w późniejszym terminie.

   Twoja gmina nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia, utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanej Ci jednostki do wspomnianego systemu, skontaktuj się osobiście lub telefonicznie ze swoim urzędem gminy.

 •  

  Jakie konto podać we wniosku „Dobry Start” do wypłaty świadczeń?

  • Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie bankowości internetowej mBanku, najwygodniej będzie Ci wskazać konto w mBanku. Pieniądze możesz również odbierać w innej formie niż przelew na konto. W celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty w przypadku braku konta w banku będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 •  

  Komu przysługuje świadczenie „Dobry Start”?

  • Świadczenie Dobry Start przysługuje:

   1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

   2) osobom uczącym się.

 •  

  Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia? Jaka jest rola banku w tym procesie? 

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje Organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

   Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku „Dobry start” w systemie bankowości elektronicznej mBanku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

 •  

  Jak dane są przetwarzane przez bank w procesie składania wniosku „Dobry Start”?

  • Bank udostępnia możliwość złożenia wniosku „Dobry Start” przez serwis bankowości elektronicznej. 
   Na podstawie danych z systemu banku potwierdza on tożsamość wnioskującego i pomaga w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz podpowiada numery kont w mBanku, jakie klient może użyć do otrzymywania świadczenia z programu „Dobry Start”.

   Bank nie przekazuje we wniosku danych dotyczących rachunków, kredytów, lokat ani żadnych innych produktów, jakie klient posiada w mBanku.

   Poza tożsamością wnioskującego, bank nie weryfikuje informacji, jakie wnioskujący podaje we wniosku „Dobry Start”, zatem jeśli wnioskujący nie podał wystarczającej ilości informacji, będzie się kontaktował z nim Organ prowadzący w gminie. Systemem odpowiedzialnym za przekazanie wniosku „Dobry Start” z banku do Organu prowadzącego jest Emp@tia.

 •  

  Czym się różni potwierdzenie odbioru wniosku, które mogę pobrać z serwisu bankowości internetowej od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez mBank w serwisie bankowości internetowej Potwierdza ono, że mBank przesłał wniosek do systemu Emp@tia, który przekazuje go do Organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii Organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy go złożyć ponownie,

   Statusy mogą się zmieniać raz na dobę.

   Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Dobry Start jest faktycznym potwierdzeniem złożenia wniosku. UPO otrzymasz w ciągu 24 godzin na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.

 •  

  Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku „Dobry Start”?

   1. STATUS WNIOSKU - status pobrany z systemu  Emp@tia
   2. IDENTYFIKATOR WNIOSKU - zawiera unikalny numer wniosku
   3. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU - data złożenia wniosku w systemie nadawcy
   4. IMIĘ - dane osoby wnioskującej
   5. NAZWISKO - dane osoby wnioskującej
   6. PESEL - dane osoby wnioskującej
   7. NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: bank 
   8. NAZWA/KOD OGRANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod instytucji, odbiorcy wniosku, której system dziedzinowy jest zintegrowany z systemem Emp@tia
   9. KOD DOKUMENTU
   10. WERSJA DOKUMENTU
 •  

  Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku „Dobry Start”?

  • Kopię pobranego wniosku „Dobry Start” możesz pobrać tylko 1 raz od razu po wysłaniu wniosku „Dobry Start” za pośrednictwem serwisu internetowego mBanku. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO).
   W razie potrzeby udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie wraz z UPO/UPP, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.

 •  

  Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku „Dobry Start” wystawiane przez bank?

  • Potwierdzenie złożenia wniosku „Dobry Start” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie bankowości internetowej. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w serwisie bankowości elektronicznej w zakładce: Pasaż -> Złożone wnioski.

   Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:

   • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia,
   • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
   • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić

   W momencie przekazania wniosku z bankowości elektronicznej do systemu Emp@tia, wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Dobry Start” przejmują Organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.

 •  

  Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku „Dobry Start”?

  • mBank umożliwia złożenie wniosku „Dobry Start” i wysłanie go z serwisu bankowości elektronicznej do Organu prowadzącego w gminie. Dowodem wysłania wniosku do danego Organu jest techniczne potwierdzenie odbioru wniosku, które można pobrać w serwisie bankowości elektronicznej oraz UPO/UPP, które wnioskujący otrzymuje z serwisu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku w momencie przekazania go do Organu prowadzącego w gminie.

   Ze względu na to, że banki nie mogą przechowywać danych z wniosku „Dobry Start” nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do Organu prowadzącego w gminie. W razie pytań o wniosek „Dobry Start” prosimy o kontakt bezpośrednio z danym Organem prowadzącym w Twojej gminie.

 •  

  Czy bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Dobry Start”?

  • mBank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie bankowości internetowej wniosku „Dobry Start” oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia, który potem przekazuje go do Organu prowadzącego w danej gminie. Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia bank wystawia w serwisie bankowości internetowej techniczne potwierdzenie złożenia wniosku.

   Reklamacje z tego zakresu będą rozpatrywane po stronie banku według zasad przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Klientów obowiązujących w mBanku.

   Po otrzymaniu Urzędowego Poświadczenia Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku „Dobry Start” wszelkie pytania i obsługę wniosku „Dobry Start” przejmuje wskazany Organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

   Reklamacje nie związane z działalnością Banku oraz świadczenia usługi przez Bank w zakresie rejestracji i wysłania wniosku, tj. dotyczące obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Emp@tii i Organu prowadzącego, otrzymania potwierdzenia przyjęcia wniosku, wypłaty świadczenia wychowawczego, powinny być kierowane do Organu właściwego wskazanego we wniosku „Dobry Start”.

 •  

  Jak zorientuję się, że źle wypełniłem Wniosek „Dobry Start”?

  • Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku „Dobry Start”, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku, co oznacza, że nie jest w stanie sprawdzić, czy popełniłeś błąd. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla Ci się w serwisie bankowości elektronicznej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku „Dobry Start”, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Dobry Start skontaktuje się z Tobą przedstawiciel Organu właściwego w gminie w celu korekty lub uzupełnienia wniosku.

 •  

  Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku „Dobry Start” składanego za pośrednictwem mBanku? Jaką rolę odgrywa bank, system Emp@tia i Organ prowadzący w gminie? 

  • mBank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom samodzielne złożenie wniosku „Dobry Start” w systemie bankowości elektronicznej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii,  lub podczas rozmowy z ekspertem online nie jest możliwe. Bank umożliwia pobranie kopii wypełnionego wniosku „Dobry Start” tylko raz bezpośrednio po złożeniu wniosku. Zachowuje jednak możliwość pobrania potwierdzenia złożenia wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank usuwa bezpowrotnie po wysłaniu wniosku do systemu Emp@tia.

   System Emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku „Dobry Start” z banku do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie. System Emp@tia wysyła wnioskującemu UPO na adres e-mail podany we wniosku.

   Organ prowadzący w gminie/ Organ właściwy to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu „Dobry Start” (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.