Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - pytania i odpowiedzi

 •  

  Jak złożyć wniosek Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w mBanku?

    • przygotuj dane: swoje, współmałżonka/drugiego rodzica dziecka i dzieci, na które ubiegasz się o świadczenie
    • zaloguj się na swoje konto w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej i wypełnij wniosek o świadczenie
    • pobierz i zapisz w bezpiecznym miejscu kopię wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosku.
     Pamiętaj. To jedyny moment, w którym możesz zapisać kopię wniosku złożonego w banku. Później szczegóły wniosku sprawdzisz na Platformie Usług Elektronicznych  p(PUE) ZUS, a w banku pobierzesz tylko potwierdzenie złożenia wniosku
    • dopiero gdy na adres e-mail, który podasz we wniosku, dostaniesz Urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP), które jest Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO), masz pewność, że wniosek trafił do ZUS
    • sprawdź od razu, czy na Twój e-mail dotarło UPO i czy w UPO zgadzają się wszystkie Twoje dane

   - od tej chwili, Twoim wnioskiem zajmuje się ZUS, tam kieruj wszystkie pytania dotyczące rozpatrzenia wniosku.

 •  

  Kiedy złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  • Jeśli jesteś rodzicem dziecka, wniosek możesz złożyć:

   • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
   • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

   Jeśli złożysz wniosek w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc do:

   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
   • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc – jeśli we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

    

   Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca).

   Wniosek możesz złożyć w styczniu 2022 r. także jeśli jesteś rodzicem drugiego lub kolejnego dziecka w rodzinie, które ukończyło 12. miesiąc przed 2022 r. i przed 1 stycznia 2022 r. nie ukończyło 35. miesiąca życia. Wtedy kapitał zostanie policzony od stycznia 2022 r. Jeśli na takie dziecko złożysz wniosek po 31 stycznia 2022 r., pieniądze dostaniesz od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

 •  

  Kto decyduje o przyznaniu świadczenia? Jaka jest rola banku?

  • Decyzję o przyznaniu świadczenia podejmuje ZUS.

    

   My potwierdzamy Twoją tożsamość i umożliwiamy złożenie wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w systemie bankowości elektronicznej. Nie sprawdzamy danych we wniosku oraz załączników. Nie mamy też informacji o dalszej obsłudze wniosku przez ZUS. Wniosek oraz załączniki usuwamy po wysłaniu wniosku do systemu ZUS.

 •  

  Jakie dane bank przetwarza w procesie składania wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  • Na podstawie danych z naszego systemu potwierdzamy Twoją tożsamość i pomagamy w szybszym uzupełnieniu danych we wniosku – np. imienia, nazwiska, numeru PESEL. Podpowiadamy numery kont w mBanku, na które możesz otrzymać świadczenie Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

   Nie przekazujemy we wniosku danych finansowych o Twoich rachunkach, kredytach, lokatach ani żadnych innych produktach, które masz w mBanku.

   Poza tożsamością wnioskującego, nie sprawdzamy innych informacji, podanych we wniosku. Jeśli we wniosku brakuje informacji, skontaktuje się z Tobą ZUS.


   Osobie, która złożyła wniosek przez bank, spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową albo system Emp@tia i nie ma jeszcze profilu na Platformie Usług Elektronicznych, ZUS założy profil na podstawie danych z wniosku.

 •  

  Gdzie znajdę informację o przyznaniu Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

  • Informację znajdziesz w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu na PUE ZUS.
   Jeśli rodzinny kapitał opiekuńczy Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.

    

   Ważne. Na PUE ZUS znajdziesz całą korespondencję z ZUS w sprawie Twojego wniosku o rodzinny kapitał opiekuńczy (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informację o przyznaniu kapitału, decyzję odmawiającą przyznania kapitału).

 •  

  Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  • To, jakie dokumenty musisz dołączyć do wniosku zależy od indywidualnej sytuacji Twojej rodziny. Mogą to być:

   • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację
   • karta pobytu – w przypadku cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 127 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach)
   • karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt w Polsce lub inny dokument, który uprawnia do pobytu i pracy w Polsce
   • orzeczenie sądu o sprawowaniu przez rodziców opieki naprzemiennej nad dzieckiem
   • inne dokumenty, które dotyczą sytuacji rodziny
 •  

  W jakiej wysokości wypłacany jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

  • Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc).

   Jako rodzic możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać kapitał w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy 1 000 zł przez 12 miesięcy.

   Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miniony miesiąc, jeśli złożysz wniosek o kapitał po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc.

   Jeśli Twoje dziecko skończyło 12 miesięcy, ale nie skończyło 35 miesięcy przed 1 stycznia 2022 r., Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje Ci pomniejszony o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.

   Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

    

   W czasie wypłaty kapitału możesz jeden raz zmienić swoją decyzję co do wypłaty wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

 •  

  Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwał na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r.?

  • Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia. Na takie dzieci wsparcie przysługuje proporcjonalnie od dnia wejścia w życie ustawy, do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia.
   Dlatego, jeśli Twoje dziecko skończyło 12 miesięcy, ale nie skończyło 35 miesięcy przed 1 stycznia 2022 r., Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje Ci pomniejszony o kwotę 500 zł za każdy miesiąc przed 1 stycznia 2022 r. począwszy od tego, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc.