W ramach programu mBank zawiera dwa rodzaje umów:

  • umowę dyskonta wierzytelności z dostawcą klienta mBanku
  • umowę finansowania dostawców z klientem mBanku

mBank realizuje program finansowania dostawców, w ramach limitu ustalonego w oparciu o ocenę ryzyka związanego z klientem mBanku (odbiorcy).
Finansowaniu podlegają wyłącznie wierzytelności/faktury zaakceptowane przez klienta mBanku. Dostawca posiada swobodę decyzji o skorzystaniu z finansowania konkretnej faktury. Produkt dostępny także na platformie elektronicznej mBank Invoice.net.

Program ten pozwala ustabilizować relacje klienta z dostawcami i zaoferować im korzystniejsze warunki płatności (poprzez wydłużenie terminu płatności) oraz pozyskanie finansowania opartego na ryzyku odbiorcy (bez blokowania własnych limitów kredytowych dostawców).

Korzyści

  • pozyskanie dłuższych terminów płatności od dostawców
  • możliwość negocjowania z dostawcami korzystniejszych cen
  • koszty finansowania przeniesione są na dostawców
  • możliwość zabezpieczenia ciągłości dostaw od dostawców o słabszej kondycji finansowej
  • łatwy i szybki dostęp do źródła finansowania, bez konieczności ustanawiania dodatkowych linii kredytowych i zabezpieczeń
  • zapewnienie dodatkowego kapitału obrotowego
  • atrakcyjne warunki cenowe, program wykorzystuje potencjalnie niższy koszt finansowania, który może osiągnąć klient mBanku vs. jego dostawca

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one potrzebne w przedsiębiorstwie. Daje możliwość tworzenia, bądź zwiększania salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.

Kredyt odnawialny na wykup faktur

Przeznaczony dla klientów, którzy chcą  zamienić swoje należności handlowe przed terminem płatności.