•  

  kredyt udzielany w złotych, euro i dolarach amerykańskich

 •  

  okres finansowania do 12 miesięcy

 •  

  przedmiotem wykupu są faktury z terminem płatności od 14 do 90 dni licząc od dnia wystawienia/otrzymania faktury (w szczególnych przypadkach maksymalnie do 120 dni)

 •  

  wykorzystanie kredytu następuje poprzez wykupienie przez bank faktur wystawionych przez kredytobiorcę, będących dowodem sprzedaży towarów, usług lub praw

 •  

  każde ciągnienie kredytu jest spłacane sukcesywnie ze środków pochodzących z płatności za faktury. Każdy wpływ środków zmniejsza saldo debetowe i powoduje odnowienie limitu

Korzyści

 •  

  poprawa płynności finansowej

 •  

  finansowanie bieżącej działalności dostosowane do poziomu sprzedaży

 •  

  natychmiastowa zamian należności na gotówkę

 •  

  opcjonalnie - usługa monitoringu wpływów od dłużników

 •  

  elastyczność rozwiązania - możliwość dopasowania do specyfiki działania klienta

 •  

  w przypadku wierzytelności w dolarach amerykańskich lub euro eliminacja ryzyka kursowego

Produkty powiązane

na temat Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one nagle potrzebne w przedsiębiorstwie. Daje szansę kredytobiorcy tworzenia, bądź zwiększania salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.  
na temat Dyskonto wierzytelności handlowych

Dyskonto wierzytelności handlowych

W ramach tego produktu mBank nabywa wierzytelności przysługujące klientowi od jego odbiorcy (dłużnika). Korzystając z tego produktu klient zamienia swoje wierzytelności handlowe z odroczonym terminem płatności  na środki finansowe przed terminem płatności