•  

  kredyt udzielany w złotych, euro i dolarach amerykańskich

 •  
  okres finansowania do 12 miesięcy
 •  
  przedmiotem wykupu są faktury z terminem płatności od 14 do 90 dni licząc od dnia wystawienia/otrzymania faktury (w szczególnych przypadkach maksymalnie do 120 dni)
 •  
  wykorzystanie kredytu następuje poprzez wykupienie przez bank faktur wystawionych przez kredytobiorcę, będących dowodem sprzedaży towarów, usług lub praw
 •  
  każde ciągnienie kredytu jest spłacane sukcesywnie ze środków pochodzących z płatności za faktury. Każdy wpływ środków zmniejsza saldo debetowe i powoduje odnowienie limitu

Korzyści

 •  
  poprawa płynności finansowej
 •  
  finansowanie bieżącej działalności dostosowane do poziomu sprzedaży
 •  
  natychmiastowa zamian należności na gotówkę
 •  
  opcjonalnie - usługa monitoringu wpływów od dłużników
 •  
  elastyczność rozwiązania - możliwość dopasowania do specyfiki działania klienta
 •  
  w przypadku wierzytelności w dolarach amerykańskich lub euro eliminacja ryzyka kursowego

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków, gdy są one nagle potrzebne w przedsiębiorstwie. Daje szansę kredytobiorcy tworzenia, bądź zwiększania salda debetowego rachunku w ramach przyznanego mu przez mBank limitu.  

Dyskonto wierzytelności handlowych

W ramach tego produktu mBank nabywa wierzytelności przysługujące klientowi od jego odbiorcy (dłużnika). Korzystając z tego produktu klient zamienia swoje wierzytelności handlowe z odroczonym terminem płatności  na środki finansowe przed terminem płatności