Z kredytu na zapłatę zobowiązań wypłacimy środki Twojemu dostawcy, a z Tobą ustalimy termin jego spłaty.


Warunki kredytu:

 • finansowanie celowe na podstawie poziomu Twoich zakupów
 • produkt dostępny na platformie elektronicznej mBank InvoiceNet
 • zasady i okres finansowanie dostoswane do warunków handlowych z kontrahentami

 

Możesz wybrać kredyt:

 • odnawialny – każda spłata (w tym spłata częściowa lub przed terminem) odnawia dostępną kwotę kredytu
 • nieodnawialny – spłata nie odnawia kwoty kredytu

 

Korzyści

 •  

  poprawiasz płynność finansową – możesz otrzymać rabat od dostawcy, jeśli szybko otrzyma płatność

 •  

  możesz skorzystać z zabezpieczenia w formie gwarancji BGK

 •  

  poprawiasz konkurencyjność – możesz oferować zapłatę przed terminem płatności

 •  

  zapłacisz każdą fakturę, bez względu na kwotę

 •  

  nie ponosisz dodatkowych opłat za wcześniejszą spłatę

 •  

  nie płacisz podatku VAT od prowizji i opłat

 •  

  nie składasz papierowych faktur – elektroniczna obsługa

 •  

  realizujesz płatność przelewem – w formie uzgodnionej tylko z dostawcą

 •  

  decydujesz, kiedy, ile i w jakiej walucie płacisz dostawcy

 •  

  zabezpieczasz ryzyko walutowe, jeśli należności i zobowiązania masz w tej samej walucie

 •  

  umowę o kredyt możesz podpisać elektronicznie – podpisem kwalifikowanym lub przez mBank CompanyNet

Wersje produktu

Kredyt jednowalutowy

 • realizujesz płatności na rzecz dostawców w jednej, uzgodnionej walucie bazowej

Kredyt wielowalutowy

 • realizujesz płatności na rzecz dostawców w różnych walutach, ale zaangażowanie kredytobiorcy rejestrujemy w tej samej walucie bazowej

Dla kogo?

Dla firm, które:

 •  

  otrzymują dużo faktur od swoich dostawców

 •  

  płacą za faktury w odroczonym terminie

 •  

  współpracują ze stałymi dostawcami

 •  

  potrzebują szybko i elastycznie finansować bieżącą działalność

 •  

  chcą poprawić płynność finansową

Produkty powiązane

Kredyt w rachunku bieżącym

Dodatkowe środki na potrzeby Twojej firmy. Możesz skupić się na bieżącej działalności i rozwoju, np. jeśli kontrahenci spóźniają się z płatnościami.

Kredyt obrotowy

Możesz powiększyć kapitał obrotowy firmy i poprawić płynność finansową.

Kredyt odnawialny

Możesz go wykorzystać, jeśli masz powtarzające się problemy z płynnością finansową.