Co to jest?

Dzięki Umbrella facility firmy wchodzące w skład jednej grupy kapitałowej otrzymują wygodny dostęp do finansowania. Takie rozwiązanie poprawia płynność oraz ułatwia zarządzanie finansami zarówno głównemu klientowi (spółce dominującej), jak i każdej ze spółek powiązanych. Usługę szczególnie docenią grupy firm, które działają na różnych rynkach, rozliczają się z kontrahentami oraz mają należności i zobowiązania w wielu walutach.

Co zyskujesz?

 •  

  minimum formalności – w ramach jednej umowy wszystkie podmioty z grupy korzystają ze wspólnego limitu kredytowego, przy czym jest możliwe określenie sublimitów na klientów oraz na poszczególne rachunki klientów.

 •  

  elastyczny dostęp do środków finansowych dla wszystkich podmiotów, w dowolnym momencie gdy ich potrzebują

 •  

  łatwą kontrolę - jako główny klient (spółka dominująca) zarządzasz wygodnie poziomem wykorzystania środków kredytowych przez poszczególne podmioty z grupy

 •  

  optymalizację kosztów przy należnościach i zobowiązaniach w wielu walutach

Jakie warunki udostępniania?

Każdą Umbrella facility dopasowujemy do klienta. Grupę stanowią np. dwa lub więcej podmiotów. Jeden z nich bezpośrednio lub pośrednio wpływa na inne podmioty lub osoby z nimi związane. Ponieważ są wzajemnie zależni, problemy finansowe jednego przenoszą się na innego.

Zanim zdecydujemy o finansowaniu, analizujemy sytuację ekonomiczno-finansową klientów i ich powiązania w grupie podmiotów.

Produkty komplementarne

 •  

  mBank CompanyNet

 •  

  zaawansowany cash management