Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowi hipoteka na nieruchomości wraz z cesją na rzecz banku praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz weksel własny in blanco pożyczkobiorcy z deklaracją wekslową.

Korzyści

 •  

  harmonogram spłaty uzgadniany indywidualnie z klientem

 •  

  kwota pożyczki do 60 proc. wartości nieruchomości udostępniona w całości lub w transzach

 •  

  spłata automatyczna poprzez obciążanie wskazanego przez klienta rachunku w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych

 •  

  dopuszczalna karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki

 •  

  możliwa wcześniejsza spłata części lub całości pożyczki

 •  

  opcja wyboru waluty - możliwa zamiana waluty pożyczki

 •  

  swoboda łączenia produktów – możliwość korzystania również z innych produktów kredytowych

 •  

  rozłożenie kosztów finansowych nawet do 15 lat

 •  

  możliwość spłaty kredytów hipotecznych zaciągniętych w innych bankach, z opcją wydłużenia okresu kredytowania

Warianty oprocentowania kredytu

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie ze stawką maksymalną (stopa stop)

Oprocentowanie stałe

Dla kogo?

Pożyczki hipoteczne przeznaczone są dla klientów prowadzących pełną rachunkowość, działających na rynku od co najmniej 18 miesięcy, posiadających bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową.

Powiązane produkty i usługi

na temat Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorstwa, restrukturyzację lub modernizację