Co to jest?

Kredyt hipoteczny pozwala sfinansować inwestycje w nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości, działki budowlanej pod zabudowę na działalność gospodarczą, lokalu na wynajem
 • budowę, modernizację, adaptację, remont budynków, pomieszczeń
 • spłatę kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku na powyższe cele

 

Zabezpieczenie kredytu hipotecznego stanowią: 

 • hipoteka na nieruchomości, którą klient już ma lub nabywa
 • cesja praw z polisy nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • weksel własny in blanco kredytobiorcy z deklaracją wekslową

 
Jakie warunki udzielenia?

 • wysokość kredytu hipotecznego do 80 proc. wartości nieruchomości
 • kredyt udostępniamy jednorazowo lub w transzach
 • klient może automatycznie go spłacać w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, przez obciążenie wskazanego rachunku
 • dopuszczamy karencję w spłacie rat kapitałowych kredytu oraz wcześniejszą spłatę jego części lub całości
 • walutę kredytu dopasowujemy do możliwości spłat klienta

 
Co zyskujesz?

 • swobodnie połączysz produkty i skorzystasz także z innych instrumentów kredytowych
 • koszty finansowe rozłożysz nawet do 15 lat
 • możesz spłacić kredyty hipoteczne, które zaciągnąłeś w innych bankach

Warianty oprocentowania kredytu

zmienne

Oprocentowanie ze stawką maksymalną (stopa stop)

stałe

 
Dla kogo?

Dla klientów, którzy:

 • prowadzą pełną rachunkowość
 • działają na rynku od co najmniej 18 miesięcy
 • mają bieżącą i perspektywiczną zdolność kredytową

Powiązane produkty i usługi

 

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzację bądź modernizację majątku trwałego.

 

Kredyt inwestycyjny Stopa-stop

Możliwość ustalenia maksymalnego poziomu oprocentowania w okresie kredytowania.

 

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Skuteczny sposób na zabezpieczenie wyniku finansowego firmy przed ryzykiem zmian poziomów stóp procentowych