Dynamiczne zmiany rynkowe wymagają ciągłych inwestycji – w technologie, know-how, maszyny, nieruchomości, kapitał obrotowy. Pomożemy Ci je zrealizować. Wspólnie dobierzemy optymalne warunki finansowania, dopasowane do specyfiki Twojej firmy i projektu inwestycyjnego.

 • kredytem inwestycyjnym możesz sfinansować rozwój swojej firmy, a także odtworzyć lub zmodernizować jej majątek trwały
 • firmy na wczesnym etapie rozwoju mogą dzięki finansowaniu zwiększyć swój kapitał obrotowy

 
Korzyści

 • sfinansujesz plany rozwojowe Twojej firmy wygodnie, łatwo i szybko (w porównaniu z np. emisją papierów wartościowych)
 • dopasujemy kwotę, walutę, formę oprocentowania okres finansowania czy zasady spłaty kredytu do Twoich potrzeb oraz oceny projektu inwestycyjnego
 • szczegółowe warunki kredytu wypracowujemy indywidualnie. Dostosowujemy je m.in. do:
  • możliwości i potrzeb Twojej firmy
  • specyfiki branży
  • poziomu ryzyka kredytowego przedsięwzięcia
  • harmonogramu procesu inwestycyjnego
  • spodziewanych przychodów z inwestycji

 
Dla kogo?

Udzielamy finansowania firmom, które mają bieżącą i przyszłą zdolność kredytową. Oceniamy także finansowane przedsięwzięcie.

Warianty oprocentowania kredytu

zmienne

stałe

Powiązane produkty i usługi

 

Kredyt EBI

Poznaj linie kredytowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego

 

Kredyt UE

Najlepszy sposób na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych

 

Kredyt technologiczny

Najlepszy sposób na finansowanie innowacji

 

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Skuteczny sposób na zabezpieczenie wyniku finansowego firmy przed ryzykiem zmian poziomów stóp procentowych