Dynamiczne zmiany rynkowe wymagają ciągłych inwestycji – w technologie, know-how, maszyny, nieruchomości, kapitał obrotowy. Pomożemy Ci je zrealizować. Wspólnie dobierzemy optymalne warunki finansowania, dopasowane do specyfiki Twojej firmy i projektu inwestycyjnego.

 • kredytem inwestycyjnym możesz sfinansować rozwój swojej firmy, a także odtworzyć lub zmodernizować jej majątek trwały
 • firmy na wczesnym etapie rozwoju mogą dzięki finansowaniu zwiększyć swój kapitał obrotowy

 
Korzyści

 • sfinansujesz plany rozwojowe Twojej firmy wygodnie, łatwo i szybko (w porównaniu z np. emisją papierów wartościowych)
 • dopasujemy kwotę, walutę, formę oprocentowania okres finansowania czy zasady spłaty kredytu do Twoich potrzeb oraz oceny projektu inwestycyjnego
 • szczegółowe warunki kredytu wypracowujemy indywidualnie. Dostosowujemy je m.in. do:
  • możliwości i potrzeb Twojej firmy
  • specyfiki branży
  • poziomu ryzyka kredytowego przedsięwzięcia
  • harmonogramu procesu inwestycyjnego
  • spodziewanych przychodów z inwestycji

 
Dla kogo?

Udzielamy finansowania firmom, które mają bieżącą i przyszłą zdolność kredytową. Oceniamy także finansowane przedsięwzięcie.

Warianty oprocentowania kredytu

zmienne

Oprocentowanie ze stawką maksymalną (stopa stop)

stałe

Powiązane produkty i usługi

 

Kredyt EBI

Poznaj linie kredytowe Europejskiego Banku Inwestycyjnego

więcej na temat Kredyt EBI
 

Kredyt UE

Najlepszy sposób na finansowanie inwestycji z udziałem środków unijnych

więcej na temat Kredyt UE
 

Kredyt technologiczny

Najlepszy sposób na finansowanie innowacji

więcej na temat Kredyt technologiczny
 

Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

Skuteczny sposób na zabezpieczenie wyniku finansowego firmy przed ryzykiem zmian poziomów stóp procentowych

więcej na temat Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych