Dynamiczne zmiany rynkowe wymagają ciągłych inwestycji – w technologie, know-how, maszyny, nieruchomości, kapitał obrotowy. Pomożemy Ci je zrealizować. Wspólnie dobierzemy optymalne warunki finansowania, dopasowane do specyfiki Twojej firmy i projektu inwestycyjnego.

 •  

  kredytem inwestycyjnym możesz sfinansować rozwój swojej firmy, a także odtworzyć lub zmodernizować jej majątek trwały

 •  

  firmy na wczesnym etapie rozwoju mogą dzięki finansowaniu zwiększyć swój kapitał obrotowy

Korzyści

 •  

  sfinansujesz plany rozwojowe Twojej firmy wygodnie, łatwo i szybko (w porównaniu z np. emisją papierów wartościowych)

 •  

  dopasujemy kwotę, walutę, formę oprocentowania okres finansowania czy zasady spłaty kredytu do Twoich potrzeb oraz oceny projektu inwestycyjnego

 •  

  szczegółowe warunki kredytu wypracowujemy indywidualnie. Dostosowujemy je m.in. do:

  •  

   możliwości i potrzeb Twojej firmy

  •  

   specyfiki branży

  •  

   poziomu ryzyka kredytowego przedsięwzięcia

  •  

   harmonogramu procesu inwestycyjnego

  •  

   spodziewanych przychodów z inwestycji

Dla kogo?

Udzielamy finansowania firmom, które mają bieżącą i przyszłą zdolność kredytową. Oceniamy także finansowane przedsięwzięcie.

Warianty oprocentowania kredytu

Oprocentowanie zmienne

Oprocentowanie ze stawką maksymalną (stopa stop)

Oprocentowanie stałe