Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z nieprzewidzianą zmiennością rynku i pozwalają dokładnie określić wyniki finansowe nawet w długim okresie.

 

Co zyskujesz?

  • dokładniej zaplanujesz rezultaty Twojej firmy, ponieważ będziesz znał przyszłą strukturę dochodów i kosztów
  • dopasujesz parametry transakcji do potrzeb Twojej firmy

Jakie formy produktu?

  • opcje na stopę procentową
  • strategie opcyjne – złożenia opcji na stopę procentową
  • walutowa transakcja zamiany stóp procentowych – CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap)
  • transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)

 

Dla kogo?

Dla klientów, którzy mają:

  • zobowiązania bazujące na zmiennej stopie procentowej (kredyty, leasingi, pożyczki, obligacje)
  • aktywa bazujące na zmiennej albo stałej stopie procentowej (np. obligacje ze zmiennym kuponem)

Powiązane produkty i usługi

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzację bądź modernizację majątku trwałego.

Kredyt inwestycyjny Stopa-stop

Możliwość ustalenia maksymalnego poziomu oprocentowania w okresie kredytowania.

Kredyt obrotowy

Możliwość powiększenia środków obrotowych firmy.

Kredyt inwestycyjny na finansowanie wierzytelności leasingowych

Umożliwia sfinansowanie zakupu przedmiotów leasingu.

Emisja nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania.

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.