Produkty z zakresu zarządzania ryzykiem pomogą Twojej firmie ograniczyć ryzyko związane z nieprzewidzianą zmiennością rynku i pozwalają dokładnie określić wyniki finansowe nawet w długim okresie.

 

Co zyskujesz?

  • dokładniej zaplanujesz rezultaty Twojej firmy, ponieważ będziesz znał przyszłą strukturę dochodów i kosztów
  • dopasujesz parametry transakcji do potrzeb Twojej firmy

Jakie formy produktu?

  • opcje na stopę procentową
  • strategie opcyjne – złożenia opcji na stopę procentową
  • walutowa transakcja zamiany stóp procentowych – CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap)
  • transakcje terminowe na stopę procentową (FRA)

 

Dla kogo?

Dla klientów, którzy mają:

  • zobowiązania bazujące na zmiennej stopie procentowej (kredyty, leasingi, pożyczki, obligacje)
  • aktywa bazujące na zmiennej albo stałej stopie procentowej (np. obligacje ze zmiennym kuponem)

Powiązane produkty i usługi

Kredyt inwestycyjny

Długoterminowe wsparcie finansowe rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, restrukturyzację bądź modernizację majątku trwałego.

więcej

Kredyt inwestycyjny Stopa-stop

Możliwość ustalenia maksymalnego poziomu oprocentowania w okresie kredytowania.

więcej

Kredyt obrotowy

Możliwość powiększenia środków obrotowych firmy.

więcej

Kredyt inwestycyjny na finansowanie wierzytelności leasingowych

Umożliwia sfinansowanie zakupu przedmiotów leasingu.

więcej

Emisja nieskarbowych papierów dłużnych

Atrakcyjne źródło pozyskania finansowania.

więcej

Nota prawna:

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.