Inwestycje przeprowadzane przez doświadczonych ekspertów Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej. Dzięki współpracy z wiodącymi instytucjami światowymi transakcje praktycznie mogą być zawierane przez 24h na dobę.
  • krajowe rynki finansowe (GPW, BondSpot)
  • większość światowych giełd papierów wartościowych
  • giełdy towarowe
  • akcje
  • obligacje
  • kontakty terminowe
  • opcje
  • ETF-y

Dla kogo?

Usługi kierowane do klientów instytucjonalnych (krajowych i zagranicznych), głównie funduszy emerytalnych i funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów gospodarczych, dla których konieczne jest zabezpieczenie kontraktów handlowych (surowce, waluty). Działalność maklerska nadzorowana jest w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego, co ogranicza ryzyko operacyjne do minimum.

 

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.