Lokaty strukturyzowane

Możliwość zainwestowania wolnych środków z rentownością wyższą niż przy tradycyjnych lokatach bankowych

więcej na temat Lokaty strukturyzowane
 

Skarbowe papiery dłużne

Bezpieczna inwestycja gwarantowana przez Skarb Państwa

więcej na temat Skarbowe papiery dłużne
 

Nieskarbowe papiery dłużne

Wyższa stopa zwrotu, duża płynność i dywersyfikacja portfela

więcej na temat Nieskarbowe papiery dłużne
 

Zagraniczne papiery dłużne

Atrakcyjna forma lokowania środków

więcej na temat Zagraniczne papiery dłużne
 

Akcje spółek polskich i zagranicznych

Inwestycje na rynkach finansowych

więcej na temat Akcje spółek polskich i zagranicznych