Jakie formy produktu?

 • transakcje bezwarunkowe - w dowolnym terminie kupisz i odsprzedasz nabyte papiery dłużne
 • transakcje warunkowe – gdy kupujesz lub sprzedajesz papiery wartościowe, ustalasz termin, kiedy je odkupimy/odsprzedamy

 

Co zyskujesz?

 • bezpieczną transakcję, bo papiery (obligacje) emituje Skarb Państwa
 • atrakcyjną stopę zwrotu w stosunku do np. lokat
 • możliwość skrócenia inwestycji z mniejszą stratą, niż gdybyś wcześniej zrywał lokatę
 • krótkoterminowe finansowanie (dla transakcji typu sell-buy-back)
 • dywersyfikację portfela inwestycyjnego
 • możliwość zabezpieczenia skarbowymi papierami dłużnymi innych transakcji

 

Dla kogo?

 • dla dużych klientów krajowych (fundusze emerytalne i inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, firmy zarządzające aktywami obcymi na zlecenie)
 • dla prywatnych inwestorów, którzy zamierzają pozyskać papiery skarbowe na rynku wtórnym, aby je lokować
 • dla podmiotów zagranicznych (globalni powiernicy, brokerzy zagraniczni, inwestorzy portfelowi oraz zagraniczne banki)

Nota prawna:
Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się pod adresami https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/ oraz https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/priip/
mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, zasady współpracy i informacja o innych dokumentach związanych z zawieraniem transakcji na instrumenty finansowe znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/dokumenty/msp-korporacje/rynki-finansowe/nowa-dokumentacja/.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18.