Profesor Agnieszka Słomka- Gołębiowska

 

 • Przewodnicząca Rady Nadzorczej mBank S.A.

   

  Niezależny członek rad nadzorczych i doradca spółek w zakresie ładu korporacyjnego oraz agendy zrównoważonego rozwoju.  Posiada blisko 20-letnie, bogate doświadczenie w zarządach dużych spółek publicznych i prywatnych, a także organizacji międzynarodowych takich jak m.in. UN WFP, UNAIDS. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBanku S.A. i Przewodniczącej Komisji ds. Wynagrodzeń i Nominacji. Dodatkowo jest Członkiem Komisji ds. Ryzyka i Komisji ds. Audytu. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komisji ds. Audytu w Grupie Pracuj.pl - wiodącej w Europie platformy technologicznej HR, a także w Ghelamco Invest - ramieniu finansowym jednej z najbardziej znaczących firm z branży nieruchomości komercyjnych.

   

  Jej wcześniejsze doświadczenie obejmuje pełnienie funkcji kierowniczych m.in. w spółkach z branży analityki biznesowej, przemysłu lotniczego i obronnego (A&D), a także infrastruktury i budownictwa. Jest członkiem Europejskiej Platformy ds. Zrównoważonego Finansowania (EU Platform on Sustainable Finance), która doradza Komisji Europejskiej we wprowadzaniu agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także Rady Programowej Sustainable Investment Forum Poland (POLSIF).

   

  Agnieszka Słomka- Gołębiowska jest profesorem w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej  skupiając swoje zainteresowania badawcze wokół ładu korporacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Posiada stopień doktora nauk ekonomicznych oraz z wyróżnieniem zdobyła tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość w SGH. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Biznes międzynarodowy w Copenhagen Business School. Jest laureatką prestiżowych nagród, w tym Stypendium Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Muenster oraz polsko-amerykańskiego stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie współpracowała z profesorem Olivierem Williamsonem - laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Jest autorką licznych artykułów w czasopismach JCR, książek oraz prelegentką na konferencjach biznesowych i ekonomicznych. W 2019 otrzymała wyróżnienie   Corporate Governance Personality Award.

   

  Jest mentorką w Hertie School of Governance w Berlinie oraz światową ambasadorką Programu Vital Voices na rzecz przedsiębiorczości kobiet i wzmacniania ich roli.