Dr Bettina Orlopp

 

 • Zastępczyni Przewodniczącej Rady Nadzorczej mBank S.A.

   

  Bettina Orlopp ukończyła Uniwersytet w Ratyzbonie z dyplomem MBA (finanse i produkcja). Na tym samym Uniwersytecie uzyskała stopień doktora.

   

  Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako Management Consultant w McKinsey w 1995 roku (od 2002 roku jako partner). W 2014 roku rozpoczęła karierę w Commerzbank AG, jako dyrektor zarządzający ds. rozwoju i strategii grupy.

   

  Od marca 2020 powołana na Członkinię Zarządu ds. Finansów, a od lipca 2021 pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Commerzbank AG. Kieruje Departamentem Finansów, Podatków, Relacji inwestorskich i Skarbu. Przed objęciem funkcji CFO, Bettina Orlopp była odpowiedzialna w Zarządzie za sprawy prawne, Compliance i HR.

   

  Jest również Członkinią komitetów w Commerzbank AG: Komitetu ds. zarządzania aktywami i pasywami (ALCO),  Komitetu ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie, Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz Komitetu ds. Ryzyka Rynkowego w Grupie.