Tomasz Bieske

 

 • Członek rady nadzorczej

   

  Tomasz Bieske jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Po studiach przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank AG we Frankfurcie w obszarze kredytowania międzynarodowych klientów korporacyjnych i handlu długami państw na rynku wtórnym.  Od  1988 roku Tomasz Bieske pracował w biurze Arthur Andersen we Frankfurcie, jako Manager odpowiedzialny za usługi consultingowe dla instytucji finansowych. Dwa lata później wraca do Warszawy i jest współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem Grupy Rynków Finansowych. Odpowiadał za współpracę z klientami z sektora finansowego, m.in. za badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce, transakcje sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych oraz wycenę akcji prywatnych banków. Uczestniczył w procesach due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych i projektach consultingowych w sektorze rynków finansowych.

   

  Po połączeniu firm Artur Anderson i Ernst & Young w roku 2002  kontynuował pracę jako partner, dyrektor Grupy Rynków Finansowych. Kierował większością najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych, m.in. w przygotowaniu oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badaniu sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków oraz ZUS. Kierował projektami doradczymi w sektorze bankowym (min. opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, przygotowanie planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów oraz połączenie czterech banków państwowych w Pekao SA przed jego prywatyzacją). W 2011 roku brał udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej.

  Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991–2011. Od czerwca 2013 roku członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW (min. Masterlease S.A., Kruk S.A., mBank S.A.).

   

  W roku 2019 ukończył 3-miesięczny Oxford Fintech Programme, a w 2020 3- miesięczny Venture Capital Programme na Uniwersytecie Oxfordzkim. Od 2019 roku należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. W 2023/ 2024 jest coachem zespołu studentów na podyplomowych studiach „Profesjonalna Rada Nadzorcza” w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.