Od 20.11.2020 r. nowy adres siedziby mBanku i adres korespondencyjny Biura maklerskiego to ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa.

Rynek finansowy

Kluczowe informacje dotyczące produktów wymienionych w rozporządzeniu MIFID II oferowanych w ramach usług Rynku Finansowego znajdują się na stronie https://www.mbank.pl/priip