Integracja mWealth Menagement - pytania i odpowiedzi

 •  

  Czy po włączeniu do mBanku zniknie nazwa mWealth Management?

  • Tak. Usługi świadczone dotychczas przez spółkę mWealth Management są po zmianie oferowane w ramach biura maklerskiego mBanku S.A i firmowane logo banku.

   Nie oznacza to natomiast zmiany warunków oferty oraz modelu obsługi klientów i partnerów biznesowych spółki.

 •  

  Czy po włączeniu do mBanku zniknie logo spółki mWealth Management?

  • Tak. Logo spółki zostało zastąpione znakiem mBanku S.A., który od momentu włączenia będzie w ramach działalności biura maklerskiego świadczył usługi oferowane dotychczas przez mWealth Management. 

   Dotychczasowe logo

    

    

    

    

    

   Nowe logo, po włączeniu do mBanku

    

    

    

    

    

   Po zmianie w komunikacji do klientów może pojawić się także logo mBanku z dopiskiem Dom Maklerski (formalnie usługi świadczone dotychczas przez spółkę mWealth Management są po zmianie oferowane w ramach biura maklerskiego mBanku S.A – nazywanego też Domem Maklerskim mBanku)