Przydatne informacje - pytania i odpowiedzi

Sprawdź, co możesz zrobić samodzielnie:

 •  

  Wypłata większej gotówki

  • Możesz wypłacić ją w bankomacie – zrób kilka wypłat na mniejszą kwotę.

   Limit jednorazowej wypłaty w mBanku to 4 tys. zł, jednak pamiętaj, że każde urządzenie może mieć swój limit.

   Zanim wypłacisz większą kwotę z bankomatu – sprawdź swoje limity na karcie. Zobacz, jak możesz samodzielnie nimi zarządzać:

   • w aplikacji mobilnej – kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej,
   • w serwisie transakcyjnym – wybierz opcję: Produkty –> Karty –> Limity, a następnie ustaw limit płatność


 •  

  Przelewy

  • Możesz je robić samodzielnie w serwisie transakcyjnym (zakładka Płatności), telefonicznie u swojego doradcy (jeśli korzystasz z mobilnej autoryzacji), w aplikacji mobilnej (limit 10 000 zł dziennie) i na mLinii (limit 50 000 zł dziennie).

 •  

  Dane osobowe

  • Większość swoich danych osobowych zmienisz samodzielnie – w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej. 

    

   Serwis transakcyjny 

   > Pomoc > Załatw swoje sprawy > Zmień dane 

   Aplikacja mobilna

   Menu główne: Bezpieczeństwo > Dane osobowe

    

   Na czacie i mLinii nie zmienisz swoich danych osobowych. Jeśli rozmawiasz telefonicznie ze swoim doradcą i masz mobilną autoryzację – możesz zaktualizować część swoich danych. Wszystkie dane możesz zmienić w oddziale private banking https://www.mbank.pl/placowki-bankomaty/#private-banking_placowki. Pamiętaj – zabierz ze sobą dokument tożsamości.

    

   *Możesz zmienić adres tylko na polski. Jeśli chcesz zmienić adres na zagraniczny – możesz to zrobić tylko telefonicznie u doradcy (pamiętaj –  musisz mieć aktywną mobilną autoryzacją).

    

    

 •  

  Odblokowanie dostępu do aplikacji mobilnej

   • Jeśli masz mToken lub pamiętasz PIN do ostatnio używanej aplikacji - możesz odblokować dostęp samodzielnie. Wybierz opcję w aplikacji i postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.
   • W pozostałych sytuacjach (również, gdy nie łączyłeś jeszcze nigdy aplikacji z kontem) zadzwoń do swojego doradcy – pomoże Ci odblokować dostęp do aplikacji.
 •  

  Jak sprawdzić wartość moich inwestycji

  • Wartość swoich inwestycji możesz sprawdzić samodzielnie w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej:

   • W aplikacji mobilnej kliknij skrót na pulpicie: Twój majątek, a następnie: Pobierz podsumowanie – pobierzesz PDF z danymi.

   • W serwisie transakcyjnym kliknij skrót na pulpicie: Moje Finanse, a następnie: Podsumowanie.

   • W lewym górnym rogu kliknij: Bilans Finansów – pobierzesz PDF z danymi.

 

Sprawdź, co możesz jeszcze zrobić przez doradcę Private Banking:

 •  

  Wiele spraw możesz załatwić w rozmowie z Twoim doradcą – zadzwoń do niego. W rozmowie z doradcą możesz (w zależności od trybu autoryzacji):

   • uzyskać informacje o produktach i usługach/saldzie rachunków/wycenie inwestycji,
   • otworzyć kolejny rachunek bankowy,
   • otworzyć, modyfikować lub zerwać lokatę bankową,
   • złożyć zlecenie dotyczące tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub aktywów posiadanych w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Portfele Modelowe Compensy, SPA/WKA z Wartą), z zastrzeżeniem, że nie możesz zmienić numeru rachunku bankowego do wypłat na podstawie dyspozycji telefonicznej,
   • realizować przewalutowania,
   • spłacić karty kredytowe i zwrócić nadpłatę na rachunek powiązany z kartą kredytową,
   • składać dyspozycje kredytowe: spłata/nadpłata rat i przewalutowanie środków na spłatę raty,
   • składać dyspozycje dot. aktywów objętych usługą zarządzania.

 

Pozostałe

 •  

  Nie pamiętam hasła do logowania do serwisu transakcyjnego

    • Sprawdź, czy masz wyłączony Caps Lock na klawiaturze, bo wielkość liter w haśle ma znaczenie.
    • Jeśli 3 razy błędnie wpiszesz hasło – zablokujemy Ci dostęp do serwisu transakcyjnego.
    • Jeśli nadal nie możesz się zalogować, ale znasz telekod – zadzwoń na mLinię (801 300 800), aby zmienić hasło. Po połączeniu wybierz 1, podaj identyfikator – wybrane cyfry z telekodu i ponownie wybierz 1. Zmień hasło zgodnie z instrukcją lektora.
    • Jeśli nie znasz telekodu, zadzwoń do swojego doradcy – pomoże Ci zmienić hasło.
 •  

  Z jakich znaków powinno składać się hasło do serwisu transakcyjnego?

  • Hasło do serwisu transakcyjnego powinno zawierać od 8 do 20 znaków, wśród których powinny znaleźć się duże i małe litery oraz cyfry.
   Twoje hasło będzie silne, jeśli użyjesz znaków specjalnych:

   1. wykrzyknik !
   2. małpka @
   3. hash #
   4. dolar $
   5. ^daszek
   6. gwiazdka *
   7. nawiasy zwykłe ()
   8. podkreślenie _
   9. plus +
   10. minus -
   11. znak równości =
   12. apostrof lewy `
   13. nawiasy kwadratowe []
   14. nawiasy klamrowe {}
   15. pałka |
   16. średnik ;
   17. dwukropek :
   18. przecinek ,
   19. kropka .
   20. ukośnik prawy /
   21. znak zapytania ? 
   22. Spacja

 •  

  Ktoś wysłał mi przelew. Kiedy go otrzymam?

   • Czas, w którym pieniądze wpłyną na Twoje konto zależy od kilku czynników, m.in.: rodzaju przelewu, godzin realizacji sesji wychodzących w banku zleceniodawcy, sesji księgowań przelewów przychodzących w mBanku.

    Krajowe przelewy przychodzące księgujemy w trzech sesjach, w dni robocze, w godzinach:
     • 1 sesja – 11:15
     • 2 sesja – 15:00
     • 3 sesja – 18:15
 •  

  Kiedy będę mógł wygenerować potwierdzenie przelewu?

  • Potwierdzenie przelewu możesz wygenerować, jak zrealizujemy przelew. Przelewy wychodzące wysyłamy w trzech sesjach, w dni robocze, w godzinach:

   1. sesja – 06:00
   2. sesja – 10:00
   3. sesja – 13:30

   Jeśli chcesz, aby przelew wyszedł w daną sesją, zleć go najpóźniej 5 minut przed jej rozpoczęciem.

   Przelewy do ZUS-u realizujemy w każdej sesji wychodzącej.

 •  

  Nie mogę zapłacić kartą. Jak zmienić limity transakcyjne?

  • Limity transakcyjne możesz zmienić w serwisie transakcyjnym i w aplikacji mobilnej. 

   • W serwisie transakcyjnym  wybierz kafel Produkty -> Karty. Zaznacz kartę, której limity chcesz zmienić  . Aby zatwierdzić zmianę wpisz hasło SMS lub zatwierdź mobilną autoryzację.
   • Jeżeli masz aktywny dostęp do aplikacji mobilnej, po zalogowaniu wybierz Produkty ->Karty. W szczegółowych danych karty wybierz przycisk menu (czerwone koło z kropkami) i kliknij Zmiana limitów. Wprowadź zmienione kwoty dla poszczególnych limitów i zatwierdź modyfikację PIN-em.

   Jeśli nie możesz zapłacić kartą, wybierz płatność BLIKiem w aplikacji mobilnej. Sprawdź jakie to wygodne.

 •  

  Co się stanie jeśli nie zaktualizuję danych osobowych w banku?

  • Na początku przypomnimy Ci o aktualizacji danych. Nie zwlekaj z ich poprawieniem. Jeśli nie podasz nam poprawnych danych, niestety będziemy musieli zablokować Ci przelewy wychodzące i transakcje kartowe. Pełną funkcjonalność Twojego konta przywrócimy od razu, gdy podasz nam aktualne dane.

 •  

  Jakie dane zawiera informacja zbiorcza?

  • Informacja zawiera wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).
   Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na  rachunku, będzie możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

 

Centralna informacja

 •  

  Co to jest Centralna informacja?

  • Centralna Informacja umożliwia dostęp do danych o:

   • rachunkach bankowych osób zmarłych, o których nie wiedzieli spadkobiercy,
   • rachunkach należących do osób, których spadkobierców nie odnaleziono, 
   • rachunkach o których istnieniu zapomnieli sami właściciele. 

   W konsekwencji, uprawnione osoby będą mogły łatwiej i szybciej dowiedzieć się, czy w którejś z tych instytucji znajdują się środki, do których mają prawo.

    

   Dotychczas poszukiwanie tzw. rachunków uśpionych,  wymagało zwracania się z indywidualnym zapytaniem do każdego banku, w którym mógł być prowadzony rachunek danej osoby. Od tej chwili nie trzeba już będzie poszukiwać rachunków w każdym banku z osobna – wystarczy złożenie zapytania np. w wybranej placówce banku lub SKOK-u albo listownie na adres korespondencyjny danej instytucji.

   Wprowadzenie Centralnej informacji wynika z wejścia w życie ustawy z 9 października 2015 r. zmieniające Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

 •  

  Co to jest informacja zbiorcza?

  • To generowana za pośrednictwem Centralnej informacji informacja z banków i SKOK-ów, o istnieniu rachunku bankowego lub imiennego rachunku członka kasy, a także o rozwiązaniu lub wygaśnięciu w szczególnych przypadkach, określonych w ustawie tj. śmierć posiadacza rachunku lub nie wydawanie przez 10 lat przez posiadacza rachunku dyspozycji dotyczących tego rachunku.
   Po uzyskaniu takiej informacji wnioskodawca z uzyska dodatkowe informacje w placówce już właściwego banku lub SKOK-u.

 •  

  Co umożliwia Centralna informacja?

  • Centralna informacja umożliwia:

   • posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK. Wniosek należy złożyć w placówce, w której został założony rachunek bankowy, 
   • osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK,
   • podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe -  odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
 •  

  Jakie dane zawiera informacja zbiorcza?

  • Informacja zawiera wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to rachunek wspólny oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).
   Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na  rachunku, będzie możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

 •  

  Dlaczego zbiorcza informacja nie obejmuje danych o saldzie na rachunku?

  • Zakres danych, jakie zawarte zostaną w zbiorczej informacji został określony przez ustawodawcę (wynika on ze znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych). Na etapie uzyskiwania zbiorczej informacji istotnym jest pozyskanie przez wnioskodawcę informacji, które banki lub SKOK-i prowadzą lub prowadziły poszukiwane rachunki. Po uzyskaniu takiej informacji wnioskodawca z łatwością uzyska dodatkowe informacje w placówce właściwego banku lub SKOK-u.

 •  

  Czy informacja zbiorcza zawiera wszystkie produkty posiadane przez wskazaną we wniosku osobę?

  • Nie. Niniejsza informacja dotyczy jedynie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych, rachunków terminowej lokaty oszczędnościowej oraz rachunków oszczędnościowych IKE. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej: rachunki bieżące, rachunki oszczędnościowe. Nie obejmuje produktów kredytowych, w tym kart kredytowych oraz rachunków technicznych służących do obsługi tych produktów.

 •  

  Gdzie można wnioskować o informację zbiorczą?

  • Spadkobierca może złożyć wniosek w każdym banku lub SKOK-u. Natomiast w przypadku zapytania o rachunki własne w bankach i SKOK-ach, należy złożyć wniosek w banku (SKOK-u), w którym został bezpośrednio założony rachunek.
   Dostępna jest również opcja wysłania wniosku listem z tym, że własnoręczność złożonego na wniosku podpisu musi być potwierdzona notarialnie.

 •  

  Jakie dokumenty są wymagane?

  • W przypadku, gdy składa wniosek spadkobierca:

   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub,
   • oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza/pracownika banku odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub,
   • inny dokument stwierdzający tytuł prawny do spadku,
   • akt zgonu – w przypadku, gdy na podstawie innych dokumentów weryfikacja danych zmarłego nie jest możliwa,
   • dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną albo reprezentowany jest np. przez przedstawiciela ustawowego,
   • dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji – w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

   W przypadku, gdy składa wniosek Posiadacz rachunku z zapytaniem o swoje rachunki:

   • sprawdzenie dokumentów potwierdzających tożsamość Posiadacza rachunku w celu weryfikacji tytułu prawnego wystąpienia o zbiorczą informację (sprawdzenie dokumentów potwierdzających jego tożsamość),
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca reprezentowany jest np. przez przedstawiciela
    ustawowego - dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy,
   • w przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika - dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej Informacji.

   W przypadku, gdy składa wniosek podmiot uprawniony na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe:

   • dokument wykazujący, że pomiot uprawniony występuje w granicach uprawnień do żądania zbiorczej informacji wynikających z podstawy prawnej do wystapienia z Wnioskiem,
   • dokument upoważniający do działania w imieniu Wnioskodawcy – w sytuacji, gdy Wnioskodawcę reprezentuje osoba działająca z jego upoważnienia.

   Bank nie zatrzymuje oryginałów załączonych do wniosku dokumentów, sporządza ich kopię za potwierdzeniem z oryginałem.

 •  

  W jaki sposób dokonać opłaty za zbiorczą informację?

  • Opłatę można zrealizować jako wpłatę gotówkową w kasie placówki mBanku lub przelać na rachunek techniczny o numerze 10114020040000310264707702 z następującym tytułem wpłaty: CENTRALNA INFORMACJA imię i nazwisko wnioskodawcy.
   W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od dnia wpływu dokumentów do mBanku, wniosek zostanie odrzucony.