Co to jest kwota wolna?

Kwota wolna to wysokość środków, do której możesz wypłacić swoje pieniądze, gdy masz zajecie egzekucyjne.
Wartość kwoty wolnej jest równa 75% minimalnego wynagrodzenia brutto osoby, która pracuje w tzw. pełnym wymiarze czasu pracy.
W 2024 r. od stycznia wynosi 4242 brutto. Od lipca 2024 r. będzie wynosić 4300 zł brutto.

3181,50 zł kwota wolna w 2024 r.
(75% z wynagrodzenia minimalnego brutto 4242,00 zł - to 3181,50 zł)

Na początku każdego miesiąca odnawiamy Twoją kwotę wolną od zajęcia. Odnowienie kwot wolnych na rachunkach bank inicjuje w nocy w ostatnim dniu poprzedniego miesiąca. To może trwać kilka godzin, jeżeli nie masz odnowionej kwoty o godzinie 00:01 prosimy o chwilę cierpliwości.

Każda operacja obciążająca rachunek tj. płatność kartą, wypłata w bankomacie, przelewy na rachunki bankowe, pomniejszają przyznany przywilej kwoty wolnej.

Kwotę wolną pomniejszają także przeksięgowania między własnymi rachunkami.
Jeśli przeksięgujesz środki między rachunkami lub anulujesz przelew, skontaktuj się z nami. Skorygujemy wysokość kwoty wolnej.

Jeśli nie wykorzystasz kwoty wolnej w całości, nie przeniesiemy jej na następny miesiąc.

 

Chcesz sprawdzić, ile jeszcze możesz wypłacić ze swojego rachunku?

Aktualną wartość kwoty wolnej znajdziesz w serwisie transakcyjnym. Wybierz: Produkty > Rachunki > Wszystkie (zaznacz właściwy rachunek) > Kwota zwolniona.

 

Aktualną wartość kwoty wolnej znajdziesz także w aplikacji mobilnej. Wybierz: Produkty > Rachunki > Wszystkie (zaznacz właściwy rachunek) > Kwota zwolniona.

Czy przy zajęciu mogę korzystać ze swojego rachunku?

 

Kwota wolna

Kwota wolna

Do jakich rachunków przysługuje kwota wolna?

Kwota wolna przysługuje do rachunków osobistych. Kwotę wolną możemy przypisać wyłącznie do jednego rachunku. Jeśli masz więcej niż jeden rachunek (np. jedno eKonto i dwa oszczędnościowe) przypisujemy ją do rachunku z najwyższym saldem.

 

Do rachunku walutowego również przysługuje kwota wolna. Przeliczymy ją według aktualnego kursu kupna obowiązującego w mBanku SA.

 

Chcesz zmienić rachunek do którego przypisana jest kwota wolna? W tym celu złóż dyspozycję:

  • zadzwoń na mLinię lub napisz do Eksperta online

  • dyspozycje możesz również złożyć osobiście przez system transakcyjny – wybierz kategorię Przeniesienia kwoty wolnej na inny rachunek

Kiedy nie należy mi się kwota wolna?

Nie skorzystasz z kwoty wolnej, jeśli masz zajęcie alimentacyjne KMP

Więcej informacji w zakładce „Zajęcie alimentacyjne

Zwróć uwagę na to, że kwota wolna to co innego niż zwolnienie spod egzekucji.

 

Jeżeli na zajęty rachunek otrzymujesz jakiekolwiek świadczenia socjalne, przejdź do zakładki „zwolnienia spod egzekucji”. Tam znajdziesz więcej informacji.

Zwolnienia spod egzekucji

Zajęcie alimentacyjne

Jak sprawdzę, ile jeszcze mam kwoty wolnej w tym miesiącu?

O aktualnej kwocie wolnej dowiesz się:

  • w serwisie transakcyjnym, wybierz: Produkty > Wszystkie rachunki > Zaznacz własciwy rachunek > Kwota zwolniona.

  • na mLinii lub w naszej placówce.

  • w aplikacji mobilnej, wybierz: Produkty > Rachunki > Zaznacz własciwy rachunek > Szczegóły rachunku > Kwota zwolniona.

Zajęcia egzekucyjne

Szukasz informacji na temat zajęć egzekucyjnych? Kliknij tutaj